Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΤΙΜΟΡ ΛΕΣΤΕ


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΡ ΛΕΣΤΕ

Έδρα Πρεσβείας:
Αυστραλία

Πρεσβεία:
30, Beale Crescent
Deakin ACT 2600
Canberra
Australia

Τηλ.: + 612 628 108 32
Τηλεμοιότυπο: + 612 628 108 60
Ηλεκτρ. Διεύθ.: info@cyprus.org.au, consular@cyprus.org.au, press@cyprus.org.au
Ιστοσελίδα: http://www.cyprus.org.au


Α.Ε.
Πρέσβης
17.02.2015


Τελευταία Ενημέρωση στις: 26/06/2017 09:57:02 AM