Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ


ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ

Έδρα Υπάτης Αρμοστείας:
Νότιος Αφρική

Υπάτης Αρμοστείας:
375 Marais street,
Brooklyn - Pretoria,
South Africa

Ταχυδρομική Διεύθυνση
P.O.Box. 14554, Hatfield 0028
Pretoria
South Africa


Τηλ.: + 27 123 46 32 98 (Γραφείο ’Υπατου Αρμοστή)
Τηλεμοιότυπο: + 27 123 40 00 24
Ηλεκτρ. Διεύθ.: pretoriahighcommission@mfa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gov.cy/highcompretoria


Α.Ε. Κος. Γιάννης Ιακώβου
Ύπατος Αρμοστής

Τελευταία Ενημέρωση στις: 23/06/2017 11:56:27 AM