Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι στην Κύπρο


ΟΜΑΝ


Κος. Πάρις Σπανός
Επίτιμος Πρόξενος του Ομάν στην Κυπριακή Δημοκρατία

Προξενείο:
Μενάδρου & Ευαγόρου 1
Frosia House
3ος Όροφος
1066 Λευκωσία


Τηλ.: + 357 22 86 3000
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 86 3001
Ηλεκτρ. Διεύθ.: paris@mpspanos.con


Ώρες Γραφείου:
08:30 - 13:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)
15:00 - 17:30 (Δευτέρα - Παρασκευή)

Τελευταία Ενημέρωση στις: 23/04/2018 12:22:23 PM