Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΔΑΝΙΑ


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρεσβεία:
Moυρούζη 10
4ος όροφος
GR -106 74
Αθήνα

Τηλ.: + 30 210 725 64 40, + 30 210 725 64 40 (24 ώρες τηλεφωνική επικοινωνία έκτακτης ανάγκης)
Τηλεμοιότυπο: + 30 210 725 64 73
Ηλεκτρ. Διεύθ.: athamb@um.dk
Ιστοσελίδα: www.graekenland.um.dk


Προξενείο:
Τηλ.: + 30 210 725 64 40
Τηλεμοιότυπο: + 30 210 725 64 73
Ηλεκτρ. Διεύθ.: anniel@um.dk/athamb@um.dkΏρες Γραφείου:
10:00 – 13:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Εθνική Επέτειος:
5 ΙουνίουΚος. Klavs Arnoldi Holm
Πρέσβης
07.05.2019


Κος. Rasmus Bogh Johansen
ΣύμβουλοςΤελευταία Ενημέρωση στις: 31/12/2019 11:51:07 AM