Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Παράγραφοι που αφορούν την Κύπρο στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2009 - 12/02/2010


Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την έκθεση Προόδου της Τουρκίας για το 2009. Παράγραφοι που αφορούν την Κύπρο..


Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:24:50 PM