Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ


ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

Έδρα Υπάτης Αρμοστείας:
Αυστραλία

Διεύθυνση:
30, Beale Crescent
Deakin ACT 2600
Canberra
Australia

Τηλ.: + 612 62 810 832
Τηλεμοιότυπο: + 612 62 810 860
Ηλεκτρ. Διεύθ.: info@cyprus.org.au, consular@cyprus.org.au, press@cyprus.org.au
Ιστοσελίδα: http://www.cyprus.org.au


Α.Ε. Κα. Μάρθα Μαυρομμάτη
Ύπατος Αρμοστής
24.11.2017

Τελευταία Ενημέρωση στις: 24/11/2017 12:51:03 PM