Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΝΟΡΒΗΓΙΑ


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Έδρα Πρεσβείας:
Σουηδία

Πρεσβεία:
Styrmansgatan 4
1st Floor
114 54 Stockholm

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Box 24295
10451 Stockholm

Τηλ.: + 46 8 24 5008
Τηλεμοιότυπο: + 46 8 244 518
Ηλεκτρ. Διεύθ.: stockholmembassy@mfa.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mfa.gov.cy/embassystockholmΑ.E. Κος. Σώτος Λιασίδης
Πρέσβης
15.07.2017Τελευταία Ενημέρωση στις: 01/09/2017 12:07:55 PM