Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών αναφορικά με χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας και ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών της 23ης Μαρτίου σχετικά για την Κύπρο - 29/03/2013


Η Κυπριακή Κυβέρνηση επιθυμεί και επιδιώκει λύση του Κυπριακού Προβλήματος το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων στη βάση και σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.


Ο φυσικός πλούτος της Κύπρου, περιλαμβανομένων και των υδρογονανθράκων ανήκει στο μόνο κράτος στην Κύπρο, την Κυπριακή Δημοκρατία και το σύνολο του Κυπριακού λαού.

Με τη λύση του Κυπριακού ο φυσικός πλούτος της Κύπρου, περιλαμβανομένων και των υδρογονανθράκων, θα παραμείνει στην ιδιοκτησία του κυπριακού κράτους όπως αυτό θα μετεξελιχθεί με τη λύση και στον κυπριακό λαό ο οποίος αποτελείται από τις δύο κοινότητες της Κύπρου ενώ δεν περιλαμβάνει βεβαίως τους εποίκους.

Είναι δικαίωμα και υποχρέωση της Κυπριακής Κυβέρνησης να διαχειρίζεται το φυσικό πλούτο της Κύπρου, περιλαμβανομένων και των υδρογονανθράκων, προς όφελος της Κύπρου και του Κυπριακού λαού, κατά τον ίδιο τρόπο και στην ίδια έκταση που έχει τέτοιο δικαίωμα και τέτοια υποχρέωση η κυβέρνηση κάθε ανεξαρτήτου, κυρίαρχου και δημοκρατικού κράτους.

Η Κυπριακή Κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε ιδέα και πρόταση για λύση δύο κρατών. Οι Συμφωνίες του 1960, στις οποίες αναφέρεται ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας δημιούργησαν ένα κράτος στην Κύπρο. Η Τουρκία, η οποία αρέσκεται στο να επαναλαμβάνει ότι είναι Εγγυήτρια Δύναμη, θα πρέπει να θυμάται ότι υπέγραψε συμφωνίες οι οποίες εγγυούνταν την ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η τουρκικές αναφορές σε δύο λαούς, σε συνιδιοκτησία του νησιού, σε ισομερή διαμοιρασμό των υδρογονανθράκων και σε δύο κράτη στην Κύπρο συνιστούν άρνηση και παραβίαση των όσων η ίδια εγγυήθηκε.

Ο Κυπριακός λαός περνά δύσκολες ώρες λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Με την όλη συμπεριφορά της η Τουρκική Κυβέρνηση δείχνει φανερά ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ακόμα και αυτές τις δύσκολες ώρες για να αποκομίσει πολιτικά και οικονομικά οφέλη.

Η Κυπριακή Κυβέρνηση επικεντρώνεται στην ταχεία αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και ο Κυπριακός λαός είναι αποφασισμένος με υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και ενότητα να ξανανοίξει το δρόμο προς την ανάπτυξη και την ευημερία.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:44:04 PM