Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ταξιδιωτική Οδηγία – Δημοκρατία του Μάλι - 23/01/2013


Η πιο κάτω ταξιδιωτική οδηγία απευθύνεται προς τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που διαμένουν, ταξιδεύουν ή προτίθενται να ταξιδεύσουν στη Δημοκρατία του Μάλι:


Δεδομένης της επιδείνωσης της εσωτερικής κατάστασης στο Μάλι, οι Κύπριοι πολίτες συμβουλεύονται να αποφεύγουν να ταξιδεύουν στη χώρα.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης επικοινωνήστε:

Delegation of the European Union in the Republic of Mali
UATT Building, 4th Floor
River District
BP 115
Bamako

Τηλ.: 44 92 92 92
Fax: 44 91 91 91
Email: delegation-mali@eeas.europa.eu or
delegation-mali-presse@eeas.europa.eu

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα μέχρι Πέμπτη: 8:00 π.μ. - 1:00 μ.μ. και 2:30 μ.μ. - 5:30 μ.μ.
Παρασκευή: 8:00 π.μ. - 1:30 μ.μ.

ή

τον Λειτουργό Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών,
στο τηλέφωνο +357 99660129
(24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα).Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 03:50:23 PM