Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΡΟΥΜΑΝΙΑ (Ε)


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Πρεσβεία:
Str.Petofi Sandor, Nr. 2
Sector 1, Bucharest
Romania

Τηλ.: + 40 31 433 62 90
Τηλ. από Κύπρο: + 357 22 65 1555
Τηλεμοιότυπο: + 40 21 22 30 456
Ηλεκτρ. Διεύθ.: Bucharestembassy@mfa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gov.cy/embasssybucharestΠαράλληλη Διαπίστευση:
Μολδαβία


΄Ωρες Γραφείου:
08.30 -16.00 (Δευτέρα - Παρασκευή)


΄Ωρες Γραφείου Προξενικών Θεμάτων:
08.30 -16.00 (Δευτέρα - Παρασκευή)Α.Ε. Κος. Φίλιππος Κρητιώτης
Πρέσβης
27.08.2019Τελευταία Ενημέρωση στις: 16/12/2019 01:36:35 PM