Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρεσβεία:
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 23A & Νεοφύτου Βαμβα 2
106 74 Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ.: + 30 210 72 56 400, + 30 210 72 56 403 (Προξενικό Τμήμα)
Τηλεμοιότυπο: + 30 210 72 56 405
Ηλεκτρ. Διεύθ.: athenes.amb@mae.etat.lu
Ιστοσελίδα: http://athenes.mae.lu


Ώρες Γραφείου:
09:00 – 17:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Εθνική Επέτειος:
23 Ιουνίου - Εορτασμός των γενεθλίων της Α.Υ. Μέγα Δούκα Ερρίκου A'


A.E. Κος. Paul Steinmetz
Πρέσβης
13.11.2017


Koς. Michel Grethen
Γραμματέας Α και Πρόξενος


Κος. Nikolaos Kioussis
Ακόλουθος (Εμπορικό, Οικονομικός και Κουλτούρας)

Τελευταία Ενημέρωση στις: 10/09/2018 12:36:36 PM