Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ ενέκρινε τα Συμπεράσματα για τη Διεύρυνση - 16/12/2014


Εγκρίθηκε σήμερα, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, το κείμενο των Συμπερασμάτων για τη Διεύρυνση. Ως γενική διαπίστωση, το τελικό κείμενο κρίνεται ικανοποιητικό και σε αυτό αντανακλώνται οι θέσεις και καλύπτονται οι ανησυχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ, σε συνεργασία και συντονισμό με τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου Εξωτερικών, έχουν δώσει κατά τις τελευταίες εβδομάδες έντονες διπλωματικές μάχες και συμμετείχαν σε συνεχείς διεργασίες, με στόχο τα Συμπεράσματα να αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα και συμπεριφορά της κάθε υποψήφιας χώρας έναντι της ΕΕ, αλλά και των κρατών μελών της.


Πρόκειται για ένα ισοζυγισμένο και ισορροπημένο κείμενο που στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα, καταγράφει την πρόοδο και αναδεικνύει την όποια στασιμότητα όσον αφορά στις σχέσεις έκαστης χώρας με την ΕΕ. Και όλα αυτά έχουν επιτευχθεί σε κλίμα συναίνεσης, συνεργασίας και συνεννόησης με τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία, παρά τις όποιες διαφορετικές προσεγγίσεις επί διαφόρων πτυχών του κειμένου Συμπερασμάτων, έχουν αποδεχθεί τις θέσεις, τις εισηγήσεις και τις εναλλακτικές προτάσεις που είχαν κατατεθεί.

Σε ό,τι αφορά στα Συμπεράσματα για την Τουρκία, με ικανοποίηση διαπιστώνεται σήμερα ότι στο κείμενο, όχι μόνο διασώθηκε το δάσος, αλλά κανένα δέντρο δεν τέθηκε εν κινδύνω.

Έχουν διατηρηθεί οι αναφορές που καλούν την Τουρκία να εφαρμόσει τις κυπρογενείς της υποχρεώσεις (Παράγραφος 22), όπως η εφαρμογή του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου και η εξομάλυνση των σχέσεων με την Κυπριακή Δημοκρατία. Έχει επίσης περιληφθεί αναφορά ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να αξιολογεί όλα τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στη Δήλωση της ΕΕ της 21ης Σεπτεμβρίου 2005.

Για πρώτη φορά, στη βάση λεκτικού που επιτεύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου, προστίθεται η αναφορά στην ανάγκη αναγνώρισης όλων των κρατών μελών, ως απαραίτητο συστατικό της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας. Επίσης, στην Παράγραφο 22 που αφορά στις σχέσεις καλής γειτονίας, διατηρούνται οι αναφορές που καλούν την Τουρκία να αποφύγει τις απειλές ή τις ενέργειες εναντίον κρατών μελών της ΕΕ. Επαναλαμβάνεται η ανάγκη σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών για έρευνα και εκμετάλλευση φυσικών πόρων στην Αποκλειστική Οικονομική τους Ζώνη, σύμφωνα και με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Στα Συμπεράσματα, τονίζεται επίσης η ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών μελών επί των χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου, με την αναφορά στον εναέριο χώρο να αποτελεί νέα προσθήκη. Επιπλέον, ενσωματώθηκε το λεκτικό από τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου, μέσω του οποίου εκφράζεται σοβαρή ανησυχία για την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο και καλεί την Τουρκία να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην παράγραφο για το Κυπριακό (Παράγραφος 24), επαναλαμβάνεται το περσινό λεκτικό, το οποίο επισημαίνει τον ρόλο της Τουρκίας στη διαπραγματευτική διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Η δέσμευση και η συνεισφορά της Τουρκίας χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, όπως και η ανάγκη δημιουργίας θετικού κλίματος για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ενισχύθηκε το λεκτικό της Παραγράφου 19 σε σχέση με την εφαρμογή όλων των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), με την προσθήκη σημαντικής αναφοράς στο Άρθρο 46 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), το οποίο αναφέρεται στον δεσμευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων του Δικαστηρίου.

Μετά από έντονες διπλωματικές διεργασίες που προηγήθηκαν, έχουν απαληφθεί ονομαστικές αναφορές στα Κεφάλαια 23 και 24, καθώς και αναφορές στα κριτήρια ανοίγματος των εν λόγω Κεφαλαίων (Παράγραφος 19). Η υφιστάμενη διατύπωση δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση στην Κυπριακή Δημοκρατία, ούτε προδικάζει τη θέση του Συμβουλίου.

Στην Παράγραφο 18, επαναλαμβάνεται η ανάγκη όπως η Συμφωνία Επανεισδοχής και ο Οδικός Χάρτης για τις θεωρήσεις εφαρμοστούν πλήρως και αποτελεσματικά έναντι όλων των κρατών μελών. Καινούργιο στοιχείο αποτελεί η αναφορά στην ανάγκη παροχής πρόσβασης/εισόδου στην Τουρκία χωρίς θεωρήσεις (visa free access) στους πολίτες όλων των κρατών μελών χωρίς διακρίσεις. Πέραν τούτου, ενσωματώθηκε αναφορά στην ανάγκη συνεργασίας της Τουρκίας με όλα τα κράτη μέλη ειδικότερα στο ζήτημα της διαχείρισης κοινών συνόρων.

Στην Παράγραφο 21, όπου υπάρχει αναφορά στην ενδυνάμωση της συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας στον τομέα της ενέργειας, προστέθηκε αναφορά ότι αυτή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο.

Τέλος, στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου συμπεριλήφθηκε λεκτικό, με το οποίο εκφράζεται δυσαρέσκεια για τα πρόσφατα γεγονότα στην Τουρκία σε σχέση με την ελευθερία της έκφρασης και των ΜΜΕ. Παράλληλα, τονίζεται ότι η πρόοδος στις ενταξιακές της διαπραγματεύσεις θα εξαρτηθεί από τον σεβασμό του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων από την Τουρκία.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:54:08 PM