Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών - Παραχώρηση Υποτροφιών από την Κυπριακή Δημοκρατία σε Σύρους Πρόσφυγες για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Πανεπιστήμια της Κύπρου το Ακαδημαϊκό Έτος 2016/17


Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει την παραχώρηση υποτροφιών σε Σύρους πρόσφυγες που διαμένουν προσωρινά στον Λίβανο και την Ιορδανία για μεταπτυχιακές σπουδές σε συγκεκριμένα αγγλόφωνα προγράμματα των Πανεπιστημίων Κύπρου, Λευκωσίας και Νεάπολις, από το ακαδημαϊκό έτος 2016/17.


Υποτροφία μπορούν να διεκδικήσουν Σύροι πρόσφυγες που θα αρχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους φοίτησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017 σε ένα από τα προαναφερόμενα πανεπιστήμια.

Οι αιτούντες θα πρέπει να κατέχουν τη συριακή υπηκοότητα και να διαμένουν στην Ιορδανία ή στον Λίβανο.

Υποτροφία δεν μπορούν να διεκδικήσουν πρόσωπα τα οποία κατέχουν ήδη δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών.

Η διάρκεια της υποτροφίας θα συμβαδίζει με την ελάχιστη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών, όπως αυτή καθορίζεται από τους κανονισμούς των πιο πάνω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η υποτροφία θα ανανεώνεται ανά εξάμηνο, νοουμένου ότι ο υπότροφος εξασφαλίσει ικανοποιητική πρόοδο κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (μέσος όρος βαθμολογίας τουλάχιστον 70/100 ή 6.5).

Σε περίπτωση που η επίδοση του υποτρόφου κατά τη διάρκεια της φοίτησής του δεν ικανοποιεί τους όρους της υποτροφίας, το Υπουργείο Εξωτερικών και το πανεπιστήμιο, με κοινή απόφασή τους, δύνανται να μειώσουν, αναστείλουν, διακόψουν ή/και τερματίσουν την παροχή της υποτροφίας.

Η υποτροφία τερματίζεται, με κοινή απόφαση του Υπουργείου Εξωτερικών και του πανεπιστημίου, σε περίπτωση που το άτομο προς το οποίο παραχωρήθηκε υποτροφία διακόψει τις σπουδές του σε οποιοδήποτε στάδιο της φοίτησης του.

Πληροφορίες σχετικά με την υποτροφία και απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που προσφέρει το κάθε πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος 2016/17 (βλ. Παράρτημα) και να υποβάλουν την αίτηση τους μέσω των ιστοσελίδων του Υπουργείου Εξωτερικών, του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.
 • Οι αιτήσεις για το Πανεπιστήμιο Κύπρου υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016, ώρα 12.00.

o Πρόγραμμα ΜΒΑ: Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά: http://applications.ucy.ac.cy/postgraduate_appl/MNG_USER_en.login_frm

o Προγράμματα «Business Economics (TIME, MBE)», «Οικονομική Ανάλυση», «Αγγλική Λογοτεχνία και Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές», «Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Λογοτεχνία» και «Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου»: Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε έντυπη μορφή: http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/en/admissions/applications-forms. To έντυπο υποβολής αίτησης θα πρέπει να αποσταλεί συμπληρωμένο και υπογραμμένο συνοδευόμενο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μορφή PDF στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου: fqs@ucy.ac.cy

 • Oι αιτήσεις για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://apply.unic.ac.cy/login.html μέχρι την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016.
 • Οι αιτήσεις για το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο http://www.nup.ac.cy/form/ ή εναλλακτικά στο recruitment@nup.ac.cy μέχρι την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Απαιτούμενα κριτήρια εισαγωγής
 • Πτυχίο αναγνωρισμένου πανεπιστημίου
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Αποδεκτά τεκμήρια για την καλή γνώση της Αγγλικής μπορούν να θεωρηθούν τα ακόλουθα:

i. G.C.E. O-Level στην αγγλική γλώσσα με βαθμό «C» και άνω.
ii. I.G.C.S.E στην αγγλική γλώσσα με βαθμό «C» και άνω.
iii. Certificate of Proficiency in English του University of Cambridge με βαθμό «C» και άνω.
iv. E.L.T.S/I.E.L.T.S με βαθμό 6 και άνω
v. Τ.O.E.F.L. με βαθμό 550 και άνω (Paper-based) ή με βαθμό 213 και άνω (Computer-based) ή με βαθμό 92 και άνω (Internet based)
vi. Πτυχίο από αναγνωρισμένο αγγλόφωνο πανεπιστήμιο

Για τη διαπίστωση της γνώσης της Αγγλικής το πανεπιστήμιο μπορεί, κατά την κρίση του, να ζητήσει από τους επιτυχόντες να παρακαθίσουν σε γραπτή εξέταση.

Η υποτροφία θα καλύπτει εξ ολοκλήρου τα απαιτούμενα δίδακτρα για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που ο φοιτητής θα επιλέξει, καθώς και τα ακόλουθα:

 • Χορηγία σε κάθε υπότροφο συνολικού ύψους 600 ευρώ μηνιαίως για κάλυψη εξόδων ενοικίου ή διαμονής στην εστία του πανεπιστημίου, στην περίπτωση που αυτό είναι δυνατόν, και διατροφής
 • Ένα αεροπορικό εισιτήριο από και προς την Κύπρο
 • Ιατρική ασφάλιση ύψους 175 ευρώ ετησίως
 • Καταβολή ποσού ύψους 70 ευρώ με την άφιξη του φοιτητή στην Κύπρο
 • Έξοδα αναχώρησης ύψους 50 ευρώ
 • Χορηγία για την κάλυψη αγοράς βιβλίων 200 ευρώ ανά εξάμηνο
 • Τυχόν διοικητικά έξοδα πανεπιστημίου


Τα άτομα που θα εξασφαλίσουν υποτροφία θα τύχουν των ακόλουθων υπηρεσιών / διευκολύνσεων:
 • Καταβολή της μηνιαίας χορηγίας στους υποτρόφους από την πρώτη εργάσιμη μέρα κάθε μηνός.
 • Υποχρεωτική φοιτητική ασφάλιση (σημ.: η ασφάλιση καλύπτει μόνο τον υπότροφο).
 • Προσφορά στους φοιτητές των ωφελημάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (είσοδος στα φοιτητικά εστιατόρια και συμμετοχή στις πολιτιστικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου κλπ).
 • Διευκολύνσεις διοικητικού χαρακτήρα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία απόκτησης της άδειας διαμονής.
 • Παροχή βοήθειας στους φοιτητές για την εξασφάλιση στέγης κατά προτίμηση στην πανεπιστημιακή εστία ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις ή, αν δεν υπάρχουν τέτοιες θέσεις, σε ιδιωτικές εστίες. Έξοδα ενοικίου δεν καλύπτονται από τα πανεπιστήμια.
 • Διαχείριση των φακέλων των φοιτητών εν ονόματι των πανεπιστημίων. Η τελική απόφαση σε ό,τι αφορά την εγγραφή ενός φοιτητή σε ένα πανεπιστήμιο εξαρτάται από το ίδιο το πανεπιστήμιο.
 • Έλεγχος της επίδοσης των φοιτητών και προσφορά υπηρεσιών/συμβουλών από το πανεπιστήμιο.

Κατά την άφιξη τους στην Κύπρο, οι υπότροφοι θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις από κυβερνητικό ιατρό.


Υποχρεώσεις των υποτρόφων

Όσοι από τους υποψηφίους εξασφαλίσουν υποτροφία, θα πρέπει να:
 • Προβούν στην υπογραφή σχετικού συμβολαίου με το Υπουργείο Εξωτερικών.
 • Υποβάλουν στο πανεπιστήμιο της επιλογής τους, μέχρι τις προαναφερθείσες ημερομηνίες ανάλογα, τα απαραίτητα έγγραφα:

i. Πιστοποιητικό γεννήσεως
ii. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών
iii. Αναλυτική βαθμολογία
iv. Δύο φωτογραφίες
v. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην αγγλική γλώσσα
vi. Απολυτήριο γυμνασίου
vii. Αποδεκτά τεκμήρια καλής γνώσης της Αγγλικής
viii.Δύο συστατικές επιστολές
ix. Φωτοτυπία διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας
x. Σύντομη έκθεση προσωπικών στόχων (μέχρι 2 σελίδες)
xi. Τέλη για την απόκτηση άδειας διαμονής/θεώρησης εισόδου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕ ΣΥΡΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016/17


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Πρόγραμμα Ελάχιστη Διάρκεια
Διοίκηση Επιχειρήσεων 12 μήνες
Οικονομική Ανάλυση 12 μήνες
Διοίκηση και Οικονομικά 18 μήνες
Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου 24 μήνες
Αγγλική Λογοτεχνία και Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές12 μήνες
Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 24 μήνες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Πρόγραμμα Διάρκεια
Διοίκηση Επιχειρήσεων 18 μήνες
Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές 18 μήνες
Μηχανική Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας 18 μήνες
Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (Εξ Αποστάσεως) -

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ
Πρόγραμμα Διάρκεια
Διοίκηση Επιχειρήσεων 24 μήνες
Eκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων 24 μήνεςΤελευταία Ενημέρωση στις: 12/09/2016 12:39:54 PM