Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΚΡΟΑΤΙΑ


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

Έδρα Πρεσβείας:
Αυστρία

Πρεσβεία:
Neulinggasse 37/4/MZ
A-1030 Vienna
Austria
Τηλ.: + 43 1 51 30 630 (κατοικία)
Τηλεμοιότυπο: + 43 1 51 30 632
Ηλεκτρ. Διεύθ.:
office@cyprusembassy.at


Εμπορικό Τμήμα:
Neulinggasse 37/4/MZ
A-1030 Vienna
Austria
Τηλ.: + 43 1 51 30 634
Τηλεμοιότυπο: + 43 1 51 30 635
Ηλεκτρ. Διεύθ.:
office@cyprustrade.atA.E. Κος. Μάριος Ιερωνυμίδης
Πρέσβης
09.05.2016


Τελευταία Ενημέρωση στις: 23/06/2017 11:31:56 AM