Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΤΑΝΖΑΝΙΑ


ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ

Έδρα Πρεσβείας:
Σουλτανάτο του Ομάν

Πρεσβείας:
Way: 3021
Bldg: 1798
Shatti Al Qurum
Muscat

Oman

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Embassy of the Republic of Cyprus
P.O. BOX 208
P. C. 103
Shatti Al Qurum
Muscat

Oman

Τηλ.: + 968 24 699 815
Τηλεμοιότυπο: + 968 24 69 88 12

Ηλεκτρ. Διεύθ.: cypemb@omantel.net.om


Ώρες Γραφείου:
8:00 – 15:30 (Κυριακή - Πέμπτη)A.E. Κος. Ανδρέας
Παναγιώτου
Ύπατος Αρμοστής
24/03/2017


Τελευταία Ενημέρωση στις: 10/05/2019 01:51:31 PM