Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΓΕΩΡΓΙΑ


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Έδρα Πρεσβείας:
Ελλάδα

Πρεσβείας:
Ξενοφώντος 2Α,
105 57 Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ.: + 30 210 37 34 800
Τηλεομοιότυπο: + 30 210 72 58 886
Ηλεκτρ. Διεύθ.: athensembassy@mfa.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mfa.gov.cy/embassyathens


Α.Ε. Κος. Κυριάκος Κενεβέζος (ορισθείς)
Πρέσβης


Τελευταία Ενημέρωση στις: 23/06/2017 10:17:02 AM