Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Συμπερίληψη της Υπουργού Εξωτερικών στο Ημερολόγιο για το Έτος 2012 που έχει εκδώσει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των δύο Φύλων (EIGE) - 05/01/2012


Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των δυο Φύλων (EIGE) επέλεξε την Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας δρα Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή για συμπερίληψη στο Ημερολόγιο του για το Έτος 2012 με θέμα: “Γυναίκες που εμπνέουν την Ευρώπη” (Women Inspiring Europe).


Το Ημερολόγιο περιλαμβάνει μια γυναικεία προσωπικότητα για κάθε μήνα, αρχίζοντας από εκπρόσωπο της Δανίας, χώρας που προεδρεύει αυτό το εξάμηνο του Συμβουλίου της ΕΕ. Η φωτογραφία της Υπουργού κας Κοζάκου-Μαρκουλλή περιλαμβάνεται στον μήνα Ιούλιο 2012, που συμπίπτει με την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου ΕΕ.

Πέραν από τις προσωπικότητες της Κύπρου και της Δανίας, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) έχει, επίσης, επιλέξει για το Ημερολόγιό του, εκπροσώπους από την Πορτογαλία, το Βέλγιο, την Τσεχία, την Ιρλανδία, τη Σλοβενία, την Αυστρία, τη Γαλλία, τη Λιθουανία και τη Γερμανία, που διακρίνονται για την ενεργό δράση τους υπέρ της προώθησης της Ισότητας των δυο φύλων.

Το EIGE εδρεύει στην πόλη Βίλνιους, πρωτεύουσα της Λιθουανίας και συγκαταλέγεται μεταξύ των Ευρωπαϊκών Οργανισμών που στηρίζουν το έργο των Κοινοτικών Οργάνων της ΕΕ και δη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και των Κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, στους τομείς της αρμοδιότητάς τους.

Το έργο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των δύο Φύλων (EIGE) επικεντρώνεται στη συλλογή και ανάλυση συγκρίσιμων στοιχείων για θέματα Ισότητας των Φύλων, την προώθηση της Ισότητας των Φύλων στις πολιτικές που χαράσσουν τα Κοινοτικά Όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ και στην ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού.

Πρόκειται για το δεύτερο Ημερολόγιο που εκδίδει το εν λόγω Ινστιτούτο μετά την πρώτη απόπειρα κατά το 2011, που σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις προσωπικότητες που έχουν περιληφθεί στο Ημερολόγιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των δυο Φύλων (EIGE) διατίθενται από την ιστοσελίδα: http://www.eige.europa.eu/content/women-inspiring-europe-2012Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:37:30 PM