Κυπριακή Δημοκρατία

Ταξιδιωτικές Πληροφορίες για Κύπριους Υπήκοους


Γενικές Συμβουλές προς Κύπριους Ταξιδιώτες - Κλήση 112 (για εντός της ΕΕ/ΕΟΧ).


Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι πολίτες μπορούν να καλούν δωρεάν τον αριθμό 112, από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, για παροχή βοήθειας, σε οποιοδήποτε από τα κράτη-μέλη της ΕΕ/ΕΟΧ.


Τελευταία Ενημέρωση στις: 29/08/2016 12:49:21 PM