ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ταξιδιωτικές Πληροφορίες για Κύπριους Υπήκοους


Γενικές Συμβουλές προς Κύπριους Ταξιδιώτες - Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης και Ασθενείας - ΕΚΑΑ (για χώρες εντός της ΕΕ/ΕΟΧ).


Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης και Ασθενείας (ΕΚΑΑ) παρέχει στον Κύπριο πολίτη το δικαίωμα ιατρικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια προσωρινής μετάβασης σε χώρα κράτος μέλος της ΕΕ/ΕΟΧ Χώρες κράτη μέλη ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία και Φινλανδία. Χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ): Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία.. Ο κάτοχος της ΕΚΑΑ ή/και τα μέλη της οικογένειας του δικαιούνται όλες τις παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αν, κατά την προσωρινή επίσκεψη τους σε χώρα κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, αρρωστήσουν.


Σε περίπτωση ανάγκης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, περιλαμβανομένης και νοσηλείας κατά τηv προσωρινή διαμονή του αιτούντα ή/και των μελών της οικογένειας του που τον συνοδεύουν σε χώρα κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, η ΕΚΑΑ θα πρέπει να παρουσιασθεί σε Κρατικό ή συμβεβλημένο με το σύστημα υγείας της χώρας ιατρικό ίδρυμα για να παρασχεθεί η αναγκαία ιατρική περίθαλψη. Πιθανό να ζητηθεί η προσκόμιση και άλλου εθνικού έγγραφου (π.χ. πολιτική ταυτότητα ή διαβατήριο).

Η αίτηση για έκδοση της ΕΚΑΑ υποβάλλεται, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή στο Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο, τουλάχιστον δέκα εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση.

Για περισσότερες πληροφορίες και γενική ενημέρωση για θέματα υγείας στην χώρα/ες προορισμού του (πχ. εμβόλια ή/και άλλες ιδιαιτερότητες), ο Κύπριος πολίτης μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.cy), ή/και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (www.who.int/en/)

Πίσω
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής