Κυπριακή Δημοκρατία

Ταξιδιωτικές Πληροφορίες για Κύπριους Υπήκοους


Γενικές Συμβουλές προς Κύπριους Ταξιδιώτες - Τηλέφωνα/στοιχεία επικοινωνίας συγγενικών προσώπων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (με την κράτηση εισιτηρίου).


Αν ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να επισκεφθούν συγγενικά τους πρόσωπα ή για τουρισμό ή για επαγγελματικούς λόγους, το Υπουργείο Εξωτερικών τους προτρέπει, αν το επιθυμούν, να καταχωρήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους με τον ταξιδιωτικό πράκτορα ή την διαπιστευμένη Διπλωματική Αποστολή στον προορισμό τους. Οι πληροφορίες αυτές θα δώσουν την δυνατότητα στις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες να επικοινωνήσουν μαζί τους ή με την οικογένεια τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης - είτε πρόκειται για φυσική καταστροφή ή άλλης οικογενειακής φύσης έκτακτη ανάγκη.


Τελευταία Ενημέρωση στις: 29/08/2016 12:49:42 PM