Κυπριακή Δημοκρατία

Διεθνείς Οργανισμοί


Η Κύπρος και η Επιτροπή του Δουνάβεως


Στις 7.12.2006 κατά την συνάντηση της Ολομέλειας της Επιτροπής του Δουνάβεως η Κύπρος έγινε δεκτή με καθεστώς παρατηρητή. Η Επιτροπή του Δουνάβεως, ένα διακυβερνητικό σώμα, ιδρύθηκε για να επιβλέπει την εφαρμογή της Συνθήκης σχετικά με το Καθεστώς Πλοϊμότητας στον Δούναβη, που υπεγράφη στις 18 Αυγούστου 1948. Διεκπεραιώνει επίσης διάφορα άλλα καθήκοντα, που αποσκοπούν στη διασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών για τη ναυτιλία στο Δούναβη. Η Επιτροπή, με έδρα τη Βουδαπέστη, αποτελείται από 11 κράτη μέλη: Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Γερμανία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Σλοβακία, Ρουμανία, Ρωσία, Ουκρανία και Σερβία.


Με τη συμμετοχή της στην Επιτροπή του Δουνάβεως, η Κυπριακή Δημοκρατία ενισχύει τους ιστορικούς δεσμούς της με τις προαναφερόμενες χώρες. Προωθεί επίσης την οικονομική της παρουσία στις παραπλήσιες χώρες του Δούναβη και ιδιαίτερα τα Βαλκάνια, καθώς και τις δυνατότητες και τις προοπτικές της για την περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής ναυτιλίας.


Ιανουάριος, 2008Τελευταία Ενημέρωση στις: 21/04/2016 03:11:55 PM