Κυπριακή Δημοκρατία

Διεθνείς Οργανισμοί


Η Κύπρος και το Συμβούλιο της Ευρώπης


Η Κύπρος είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης από το Μάιο του 1961. Συμμετέχει σε όλα τα σώματα του Συμβουλίου, περιλαμβανομένης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης.


Συμβάλλει πάντοτε ενεργά στην εφαρμογή των αρχών και αξιών του Συμβουλίου, ιδιαίτερα στον τομέα της διαφύλαξης και προώθησης των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων. Υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ της Κύπρου και του Συμβουλίου της Ευρώπης στους τομείς της παιδείας, του πολιτισμού και της υγείας, καθώς και σε πολλά άλλα τεχνικά και εξειδικευμένα θέματα. Κύπριοι εμπειρογνώμονες συμμετέχουν στις περισσότερες από τις ειδικές Επιτροπές του Συμβουλίου, η δε συμβολή τους τυγχάνει γενικής αναγνώρισης.

Αφότου έγινε μέλος, η Κύπρος ανέλαβε την Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, το ανώτατο εκτελεστικό σώμα του Συμβουλίου, τέσσερις φορές.

Η Κυπριακή Δημοκρατία πιστεύει ακράδαντα ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση, τον σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών.

Ιανουάριος, 2008Τελευταία Ενημέρωση στις: 21/04/2016 03:11:55 PM