ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διεθνείς Οργανισμοί


Η Κύπρος και ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)


Η Κύπρος είναι ένα από τα 35 κράτη που υπέγραψαν την Τελική Πράξη του Ελσίνκι το 1975. Συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία της τότε Διάσκεψης για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ), η οποία από την 1η Ιανουαρίου 1995 μετεξελίχθηκε στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).


Από τη σύλληψη της ιδέας για τη δημιουργία της ΔΑΣΕ, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η Κύπρος συνέβαλε ώστε να καταστεί η ΔΑΣΕ δίαυλος ανάπτυξης κοινής ευρωπαϊκής πορείας η οποία σταδιακά θα συνέβαλλε στον περιορισμό των διαφορών μεταξύ Ανατολής και Δύσης με στόχο την πλήρη εξάλειψη τους. Η Κύπρος ήταν ιδρυτικό μέλος της ομάδας των αδεσμεύτων και ουδετέρων χωρών, η οποία είχε αναλάβει ρόλο γεφυροποιού μεταξύ των αντικρουόμενων συμφερόντων Ανατολής και Δύσης.

Η Διάσκεψη της ΔΑΣΕ στη Βιέννη, που πραγματοποιήθηκε από το Νοέμβριο του 1986 μέχρι τον Ιανουάριο του 1989, και η Τελική της Διακήρυξη, σηματοδότησαν μια νέα εποχή για την Ευρώπη μετά την επαναπροσέγγιση Ανατολής και Δύσης. Η Κύπρος συνέδραμε στην επιτυχία της Διάσκεψης της Βιέννης σε σημαντικά θέματα, όπως η στρατιωτική ασφάλεια στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο, το περιβάλλον και οι αρχές που διέπουν τις διακρατικές σχέσεις.

Η Κύπρος προώθησε την υιοθέτηση νέων και συγκεκριμένων υποχρεώσεων όσον αφορά την εδαφική ακεραιότητα των κρατών και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα τις πρόνοιες για τη μη αναγνώριση ενεργειών που παραβιάζουν την εδαφική ακεραιότητα ενός κράτους καθώς και το δικαίωμα των προσφύγων να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

Ο ΟΑΣΕ αριθμεί σήμερα 57 κράτη μέλη από την Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και τη Βόρεια Αμερική. Στόχος του Οργανισμού είναι η επίτευξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ασφάλειας, βασισμένης στη συνεργασία μεταξύ των χωρών σε μια περιοχή που εκτείνεται από το Βανκούβερ ως το Βλαδιβοστόκ. Ο Οργανισμός χειρίζεται ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των εξοπλισμών, την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης και ασφάλειας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις εθνικές μειονότητες, τον εκδημοκρατισμό, τις στρατηγικές αστυνόμευσης, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των οικονομικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων.

Κατά την τελευταία υπουργική διάσκεψη του ΟΑΣΕ, που πραγματοποιήθηκε στο Κίεβο το Δεκέμβριο του 2013, εκδόθηκαν αποφάσεις, δηλώσεις και ανακοινωθέντα σχετικά με τις παρατεταμένες συγκρούσεις, την εμβάθυνση της ανάμειξης του Οργανισμού σε θέματα ενέργειας και το περιβάλλοντος, τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των διεθνικών απειλών, την ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης, την ανεξιθρησκία, με τη βελτίωση της κατάσταση των Ρομά και των Σίντι. Επιπλέον επαναβεβαιώθηκε η διαδικασία του Ελσίνκι +40.

Η Κύπρος αποδίδει μεγάλη σημασία στη Συνθήκη Ανοικτών Ουρανών , μια συμφωνία μη επανδρωμένων πτήσεων παρατήρησης πάνω από τα εδάφη των συμμετεχόντων κρατών του ΟΑΣΕ. Η εν λόγω Συνθήκη συνδέεται στενά με τον Οργανισμό ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ασφάλειας το οποίο παρέχει αυξημένη διαφάνεια στις στρατιωτικές δραστηριότητες. Η συνθήκη αυτή τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2002. Η Κύπρος εξακολουθεί να παρεμποδίζεται από την ένταξη της στη Συνθήκης από την Τουρκία, ένα κράτος μέλος του ΟΑΣΕ.

Ως μέλος της ΕΕ, η Κύπρος εξακολουθεί να συμμετέχει ενεργά στις εργασίες του ΟΑΣΕ. Υποστηρίζει την υποχρέωση των κρατών-μελών για υλοποίηση των δεσμεύσεων τους στο πλαίσιο του Οργανισμού και αναγνωρίζει τη σημασία του ΟΑΣΕ στην αντιμετώπιση παραδοσιακών και νέων προκλήσεων και απειλών για την ασφάλεια. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της μακρόχρονης πείρας της, η Κύπρος είναι σε θέση να συμβάλει στην ενίσχυση του Μεσογειακού διαλόγου και στη δημιουργία κλίματος μεγαλύτερης ανοχής και χωρίς διακρίσεις.

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής