ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Επιτιμοι Πρόξενοι στην Κύπρο


ΝΕΠΑΛΚος. Ram Jiwan Panjiyar
Επίτιμος Πρόξενος της Ομόσπονδης Λαικής Δημοκρατίας του Νεπάλ στην Κυπριακή Δημοκρατία

Προξενείο:
Λεωφόρος Σταυρού 71
Γραφείο Β002
1ος όροφος
2035 Στρόβολος
Λευκωσία
Κύπρος

Τηλ: + 357 22 255 511, + 357 99 666 401 (κινητό)
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 519 902
Ηλεκτρ. Διεύθ.: panjiyar@cablenet.com.cy, pjyoti@mos.com.npΏρες Γραφείου:
10:00 – 13:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής