Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι στην Κύπρο


ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ


Κος. Hadi Obaidullah Sader Khail
Επίτιμος Πρόξενος του Αφγανιστάν στην Κυπριακή Δημοκρατία

Προξενείο:
Μεσογείου 6Β
Βορόκλινη
7041 Λάρνακα
Κύπρος

Τ. Κ. 40904
6308 Λάρνακα
Κύπρος


Τηλ.: + 357 24 400 482, + 357 97 87 11 11 (κινητό)
Τηλεμοιότυπο: + 357 24 400 483
Ηλεκτρ. Διεύθ.: hajiobaidullah@afghanhonoraryconsul.comΏρες Γραφείου
10:00 - 15:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)Τελευταία Ενημέρωση στις: 29/06/2018 12:41:17 PM