Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι στην Κύπρο


ΙΣΡΑΗΛ


Κος. Αδάμος Α. Βαρνάβα
Επίτιμος Πρόξενος του Ισραήλ στην Κυπριακή Δημοκρατία

Προξενείο:
Ουραλίων 1
3010 Λεμεσός
Κύπρος

Τ.Κ. 53321
3302 Λεμεσός
Κύπρος

Τηλ.: + 357 25 57 41 80
Τηλεμοιότυπο: + 357 25 560 948
Ηλεκτρ. Διεύθ.: adamos@kyprotours.com.cy


Ώρες Γραφείου:
08:00 - 13:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)
14:30 - 17:30 (Δευτέρα - Παρασκευή)Τελευταία Ενημέρωση στις: 16/04/2018 01:08:08 PM