Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι στην Κύπρο


ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ


Κος. Θεοχάρης Φ. Οικονομίδης
Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Σιέρρα Λεόνε στην Κυπριακή Δημοκρατία

Προξενείο:
Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 225
Oriana Court
4ος όροφος
3105 Λεμεσός
Κύπρος

Τ.Κ. 54080
3720 Λεμεσός
Κύπρος

Τηλ.: + 357 25 37 99 99, + 357 99 62 1082 (κινητό)
Τηλεμοιότυπο: + 357 25 35 44 32
Ηλεκτρ. Διεύθ.: theocharis@cytanet.com.cy


Ώρες Γραφείου:
08:00 - 13:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)
15:00 - 18:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)Τελευταία Ενημέρωση στις: 27/04/2018 03:43:53 PM