Κυπριακή Δημοκρατία

Πολιτική Θεωρήσεων Εισόδου


Γενικές Πληροφορίες


  • Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί τη μόνη νόμιμη και αναγνωρισμένη Κυβέρνηση στο νησί-μέλος της ΕΕ από την 1.5.2004, όπως επίσης και μέλος του ΟΗΕ και άλλων διεθνών οργανισμών. Ως αποτέλεσμα της Τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας και κατοχής, η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι σε θέση να ασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο στις κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας.
  • Η λεγόμενη «ΤΔΒΚ» έχει καταδικαστεί και κηρυχθεί παράνομη και άκυρη από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, μέσω των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 541/83 και 550/84. Με μόνη εξαίρεση την Τουρκία, κανένα κράτος στον κόσμο ή Διεθνής Οργανισμός αναγνωρίζει την αποσχιστική οντότητα.
  • Σήμερα, οι ξένοι επισκέπτες που επισκέπτονται τις περιοχές υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να περάσουν στις κατεχόμενες περιοχές.
  • Η διαμονή σε ιδιοκτησία Ελληνο-κυπρίων, συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχείων, στις κατεχόμενες περιοχές, η οποία αποτελεί αντικείμενο παράνομης εκμετάλλευσης, ενέχει τον κίνδυνο λήψης νομικών μέτρων εκ μέρους των ιδιοκτητών.
  • Ταξιδιώτες οι οποίοι εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω παράνομων/ κλειστών αερολιμένων και λιμένων (δηλαδή όλα τα αεροδρόμια και λιμάνια στις κατεχόμενες περιοχές), παραβιάζουν την εθνική νομοθεσία/ εθνικό δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  • Ως εκ τούτου, σας προτρέπουμε να ταξιδεύετε μέσω των νόμιμων σημείων εισόδου προς αποφυγή πιθανών προβλημάτων (δεδομένου ότι σας έχει χορηγηθεί θεώρηση εισόδου). Τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, καθώς και τα λιμάνια Λάρνακας, Λεμεσού, Λατσί και Πάφου, τα οποία βρίσκονται στις περιοχές κάτω από τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελούν τα νόμιμα σημεία εισόδου στη χώρα. Οποιαδήποτε είσοδος στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω οποιουδήποτε άλλου λιμένος ή αερολιμένος στις περιοχές στις οποίες η Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο (κατεχόμενες από την Τουρκία περιοχές) είναι παράνομη.

  Υπήκοοι τρίτων χωρών πρέπει να αιτούνται και να εξασφαλίζουν θεώρηση διέλευσης από αερολιμένα ή θεώρηση εισόδου, η ισχύς της οποίας δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά εξάμηνο, για την Κυπριακή Δημοκρατία, ως επισκέπτες για επαγγελματικούς λόγους ή για αναψυχή. Η υποχρέωση θεώρησης για είσοδο στην Κύπρο αίρεται, με βάση τους Κανονισμούς της ΕΕ, για τους πολίτες ορισμένων χωρών.


Τελευταία Ενημέρωση στις: 23/08/2016 11:52:01 AM


Α. Κατάλογος τρίτων χωρών των οποίων οι πολίτες υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης διέλευσης από αερολιμένα όταν διέρχονται από τη διεθνή ζώνη διέλευσης των αερολιμένων που βρίσκονται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα μέλη πληρωμάτων που είναι υπήκοοι συμβαλλόμενου μέρους της Σύμβασης του Σικάγου για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης διέλευσης από αερολιμένα.
Γ. Κατάλογος Τρίτων Χωρών των οποίων οι υπήκοοι δεν χρειάζονται να κατέχουν θεώρηση εισόδου για είσοδο και παραμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι 90 μέρες, ανά εξάμηνο, νοουμένου ότι είναι καλόπιστοι επισκέπτες
Δ. Κατηγορίες προσώπων που απαλλάσσονται από τη θεώρηση εισόδου για να εισέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία
Β. Κατάλογος Χωρών των οποίων οι πολίτες χρειάζονται θεώρηση εισόδου για να εισέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία
Ε. Οντότητες και Τοπικές Αρχές που δεν αναγνωρίζονται ως Κράτη