Κυπριακή Δημοκρατία

Πολιτική Θεωρήσεων Εισόδου


Γενικές Πληροφορίες - Δ. Κατηγορίες προσώπων που απαλλάσσονται από τη θεώρηση εισόδου για να εισέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία


   • Πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ, όπως, επίσης, της Ελβετίας, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας. ΄Εχουν, επιπρόσθετα, τη δυνατότητα να ταξιδεύσουν με το δελτίο ταυτότητας, υπό τον όρο ότι φέρει τη φωτογραφία του κατόχου.
   • Κάτοχοι διπλωματικών διαβατηρίων της Αλβανίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου και του Κατάρ.
   • Κάτοχοι διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων της Αρμενίας, της Κίνας, της Κόστα Ρίκας, της Γεωργίας, του Ιράν, της Ιορδανίας, του Καζακστάν, της Μογγολίας, της Μολδαβίας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Σερβίας, των Σεϋχελλών και της Ουκρανίας.
   • Κάτοχοι διπλωματικών, υπηρεσιακών και ειδικών διαβατηρίων της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Λιβάνου, του Κουβέιτ, του Μαρόκου, του Ομάν, και της Συρίας.
   • Κάτοχοι διπλωματικών, επίσημων και υπηρεσιακών διαβατηρίων της Κολομβίας, της Κούβας, της Ινδίας, του Μεξικού και του Παναμά.
   • Κάτοχοι διπλωματικών ή επίσημων διαβατηρίων της Δημοκρατίας της Κορέας.
   • Κάτοχοι βιομετρικών διαβατηρίων της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου, της Σερβίας και της Μολδαβίας.
   • Τα μέλη πληρώματος πτήσης που είναι κάτοχοι Άδειας Μέλους Πληρώματος Πτήσης ή Πιστοποιητικού Μέλους Πληρώματος που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης του Σικάγο.
   • Πλήρωμα πτήσης και συνοδοί σωστικών ή έκτακτων (εκτάκτου ανάγκης ή πτήσεων διάσωσης) πτήσεων και άλλοι βοηθοί σε περιπτώσεις καταστροφών ή ατυχημάτων.
   • Πολιτικό πλήρωμα πλοίου.
   • Κάτοχοι laissez-passer των Ηνωμένων Εθνών.
   • Κάτοχοι laissez-passer του Συμβουλίου της Ευρώπης.
   • Κάτοχοι έγκυρης θεώρησης Σένγκεν για δύο ή πολλαπλές εισόδους ή παρόμοιων θεωρήσεων της Βουλγαρίας, Κροατίας και Ρουμανίας, καθώς και άδειας παραμονής/διαμονής που εκδίδεται από τα κράτη μέλη του Σένγκεν ή από τη Βουλγαρία, την Κροατία και τη Ρουμανία, δεν είναι υποχρεωμένοι να κατέχουν θεώρηση εισόδου για να εισέλθουν στη Δημοκρατία για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 90 μέρες ανά περίοδο 180 ημερών. Εξαιρούνται οι πολίτες της Τουρκίας και του Αζερμπαϊτζάν, οι οποίοι θα πρέπει να ακολουθήσουν την κανονική διαδικασία για έκδοση θεώρησης. Η Κυπριακή Δημοκρατία υιοθέτησε τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 565/2014/ΕΕ Απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαΐου 2014, για καθιέρωση ενός απλουστευμένου καθεστώτος όσον αφορά στον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα με βάση της μονομερούς αναγνώρισης από την Κύπρο, όπως επίσης από τη Βουλγαρία, την Κροατία και τη Ρουμανία, ορισμένων εγγράφων ως ισοδύναμων με τις εθνικές θεωρήσεις για διέλευση/ διαμετακόμιση ή για πρόθεση παραμονής στο έδαφος τους που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες σε οποιαδήποτε περίοδο 180 ημερών.
   • Κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων που εκδίδονται σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες σύμφωνα με τη Σύμβαση για το Καθεστώς Προσφύγων της 28ης Ιουλίου 1951, δεν χρειάζονται θεώρηση για να εισέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, εάν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα έχουν εκδοθεί από ένα κράτος-μέλος του Σένγκεν ή από κράτος το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα του Κανονισμού 539/2001 του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις τροπολογίες του.
   • Κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων που εκδίδονται σε απάτριδες βάσει της Σύμβασης για το Καθεστώς των Ανιθαγενών Προσώπων της 28ης Σεπτεμβρίου 1954, δεν χρειάζονται θεώρηση εάν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα έχουν εκδοθεί από ένα κράτος-μέλος του Σένγκεν και οι κάτοχοι των εγγράφων αυτών κατοικούν στο εν λόγω κράτος μέλος.
   • Όλα τα πρόσωπα που έχουν στην κατοχή τους άδεια εργασίας/ή άδεια εισόδου εκδοθείσα από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.
   • Όλα τα πρόσωπα που έχουν μόνιμη ή προσωρινή άδεια παραμονής στην Κύπρο εκδοθείσα από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.


Τύποι Θεωρήσεων Εισόδου

Τύποι Θεωρήσεων
Προϋποθέσεις
Θεώρηση Διέλευσης από Αερολιμένα
(Κατηγορία A)
[ATV]
Η Θεώρηση Διέλευσης από Αερολιμένα (ATV) επιτρέπει στον αλλοδαπό/η, ο/η οποίος/α απαιτείται να έχει μια τέτοια θεώρηση, να περάσει μέσα από τη διεθνή ζώνη διέλευσης των Κυπριακών αερολιμένων, χωρίς στην πραγματικότητα να εισέρχεται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια stop-over or transfer μετάβασης ανάμεσα σε δυο στάδια διεθνούς πτήσης. Το ATV αποτελεί εξαίρεση στο γενικό δικαίωμα διέλευσης χωρίς θεώρηση μέσω Κύπρου.
Θεώρηση Μικρής/σύντομης παραμονής (Κατηγορία C)
Η θεώρηση αυτή επιτρέπει στον αλλοδαπό/η να εισέλθει στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, για λόγους που δεν συνδέονται με μετανάστευση ,για μέγιστη περίοδο/χρονικό διάστημα 90 ημερών ανά εξάμηνο.
Θεώρηση Πολλαπλών Εισόδων
(Κατηγορία C)
Η Θεώρηση Πολλαπλών Εισόδων (μέχρι 5 ετών) παραχωρείται σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι παρέχουν απόδειξη συχνών επισκέψεων στην Κύπρο και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Ομοίως με τη θεώρηση μικρής διαρκείας, η διάρκεια παραμονής δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 3 μήνες ανά εξάμηνο, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της πρώτης εισόδου.
Θεώρηση εκδοθείσα κατά την άφιξη/στα Σύνορα
(Κατηγορία C)
Η θεώρηση μικρής διαρκείας και η ATVs μπορούν να χορηγηθούν κατ’ εξαίρεση (μόνο σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης και μετά από έγκριση του Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης) κατά την άφιξη στα νόμιμα σημεία εισόδου της Δημοκρατίας.
Παράταση Θεώρησης
(Κατηγορία C)
Οι κάτοχοι θεωρήσεων Κατηγορίας C έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν στην τοπική Μονάδα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για παράταση της θεώρησης, για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός 6 μηνών από την αρχική άφιξη τους στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σε περίπτωση που η χορηγηθείσα θεώρηση φέρει την ένδειξη «Τελική», είναι υποχρεωτική η εξασφάλιση έγκρισης από τη Διεύθυνση Σένγκεν και Προξενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών
Θεώρηση μακράς διαρκείας (Κατηγορία D)
Η θεώρηση αυτή επιτρέπει στον αλλοδαπό/η να παραμείνει στην Κυπριακή Δημοκρατία για περίοδο μέχρι ενός έτος.

Κάτοχοι διπλωματικών ή υπηρεσιακών ή επίσημων διαβατηρίων:


1. Μάρσαλ (Νησιά)
2. Τουβαλού
3. Κιριμπάτι
4. Περού
5. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
6. Κολομβία
7. Τόνγκα
8. Παλάου
9. Αγία Λουκία
10. Δομίνικα
11. Γρενάδα
12. Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες
13. Βανουάτου
14. Σαμόα
15. Τρινιντάτ και ΤομπάγκοΤελευταία Ενημέρωση στις: 28/03/2019 09:44:18 AM