English

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία 

Αναζήτηση

Ειδική Αναζήτηση  


ΕκτύπωσηΕκτύπωση


  
Έννομες συνέπειες (ποινικές ή/και αστικές) για αλλοδαπούς πολίτες που αγοράζουν ακίνητα ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας στο υπό παράνομη τουρκική κατοχή έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας

• Οι αλλοδαποί πολίτες προειδοποιούνται να μην αγοράζουν ακίνητα που ανήκουν σε Ελληνοκύπριους στο υπό παράνομη τουρκική κατοχή έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1974.

• Ως αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής της 20ης Ιουλίου 1974, και της συνεχιζόμενης παράνομης κατοχής του 36.2% της επικράτειας της ΚΔ από τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα, 170.000 Ε/Κ εμποδίζονται ακόμα και σήμερα από τον τουρκικό κατοχικό στρατό από το να επιστρέψουν στις περιουσίες τους, αλλά και από την ειρηνική απόλαυση αυτών. Τα ψηφίσματα 541 (1983) και 550 (1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών καλούν όλα τα κράτη να σεβαστούν την κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και να μην αναγνωρίσουν άλλο κράτος στην Κύπρο εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, η παράνομη αποσχιστική οντότητα στο κατεχόμενο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έχει δικαιοδοσία να πραγματοποιεί έγκυρες μεταβιβάσεις ακίνητης ιδιοκτησίας.

• Επιπλέον, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, η χρήση περιουσίας που είναι εγγεγραμμένη στο όνομα άλλου φυσικού προσώπου συνιστά ποινικό αδίκημα. Η διάπραξη αυτού του αδικήματος μπορεί να οδηγήσει στην έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, το οποίο μπορεί να εκτελεστεί σε οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες 26 χώρες της ΕΕ, καθώς και σε διεθνές ένταλμα σύλληψης.

• Εν προκειμένω, ο νομοθέτης έχει συμπεριλάβει στον Ποινικό Κώδικα (με τον τροποποιητικό νόμο 130(I)/2006) το άρθρο 303Α, που αφορά τις «Δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο» όπου στο εδάφιο (1): «Πρόσωπο το οποίο, με σκοπό καταδολίευσης, συναλλάττεται σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο είναι ένοχο κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση εφτά χρόνων.» Επιπρόσθετα: «H απόπειρα διάπραξης του αδικήματος που ορίζεται στo εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου συνιστά κακούργημα και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης πέντε χρόνων».

• Η ως άνω διάταξη εφαρμόζεται όταν άτομο: (α) πωλεί, ενοικιάζει ή υποθηκεύει ή δίνει τη χρήση της σε άλλο άτομο και/ή (β) διαφημίζει ή άλλως πως προωθεί την πώληση, ενοικίαση ή υποθήκη ή χρήση του ακινήτου από άλλο άτομο και/ή (γ) συνάπτει συμφωνία για την πώληση, ενοικίαση ή υποθήκη ή χρήση του ακινήτου από άλλο άτομο και/ή (δ) είναι το άτομο που αποδέχεται την πώληση, ενοικίαση ή υποθήκη ή χρήση της εν λόγω ακίνητης περιουσίας.

• Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογής του Ποινικού Κώδικα διευρύνθηκε το 2006 ώστε να περιλαμβάνει αδικήματα που διαπράττονται στο εξωτερικό από οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον το αδίκημα συνδέεται με ακίνητη περιουσία που βρίσκεται εντός της Δημοκρατίας. Αυτό περιλαμβάνει ενέργειες όπως συνωμοσία, απόπειρα εγκλήματος, υποκίνηση ή οποιεσδήποτε ενέργειες που ενθαρρύνουν άλλους να διαπράξουν αδικήματα που συνδέονται με ακίνητη περιουσία εντός της Δημοκρατίας. Υπενθυμίζεται ότι η νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας εφαρμόζεται στο σύνολο της επικράτειας της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που βρίσκονται υπό παράνομη στρατιωτική κατοχή από την Τουρκία.

• Οι Ελληνοκύπριοι νόμιμοι ιδιοκτήτες περιουσιών στα κατεχόμενα μπορούν να λάβουν δικαστικά μέτρα κατά των σφετεριστών της περιουσίας τους στα αρμόδια δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Δικαστήριο της ΕΕ στην υπόθεση Αποστολίδης ν. Ντέιβιντ και Λίντα Όραμς διακήρυξε την υποχρέωση των εθνικών δικαστηρίων όλων των κρατών μελών της ΕΕ να επιβάλλουν και να εκτελούν τις εν λόγω δικαστικές αποφάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά συνέπεια, μια παράνομη αγορά ακινήτου στις κατεχόμενες από την Τουρκία περιοχές, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αστική αγωγή κατά του αγοραστή ενώπιον του Δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τέτοιες αποφάσεις είναι εκτελεστέες κατά της περιουσίας του σφετεριστή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ.

• Τέλος, oι αλλοδαποί πολίτες προειδοποιούνται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προτίθεται να κινήσει ποινικές διαδικασίες κατά των σφετεριστών.
© 2006 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικών,
Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Καμπέρα
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου