ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Επίσκεψη / Εργασία στην Κύπρο


Κανονισμοί περί Φαρμάκων και Ναρκωτικών Ουσιών


Σύμφωνα με το άρθρο 75 της Συμφωνίας Σένγκεν, άτομα που ταξιδεύουν προς ή εντός της επικράτειας των συμβεβλημένων μερών, μπορούν να μεταφέρουν ναρκωτικές και ψυχοτρόπες ουσίες που είναι απαραίτητες για τη θεραπευτική τους αγωγή, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν βεβαίωση που έχει εκδοθεί ή πιστοποιηθεί από την κατάλληλη αρχή του κράτους διαμονής τους.

Ο κατάλογος ουσιών που χαρακτηρίζονται ως ναρκωτικές (κίτρινη λίστα) και ψυχοτρόπες (πράσινη λίστα) βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Επιτροπής Ελέγχου Ναρκωτικών.

Η αρμόδια αρχή που εκδίδει τα πιστοποιητικά είναι:


Κύπρος:

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
1475 Nicosia
Cyprus
Tηλ.: (+357) 22 40 71 10, 22 40 71 12
Τηλεομ.: (+357) 22 407 139
Ηλ. Διευθ.: phscentral@phs.moh.gov.cy


Aσθενείς που παίρνουν φάρμακα τα οποία δεν χαρακτηρίζονται ως ναρκωτικά ή ψυχοτρόπα μπορούν να τα μεταφέρουν στην Κύπρο, με την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από πιστοποιητικό γιατρού το οποίο εξηγεί την κατάσταση του ασθενούς.


_______________________________________________
© 2015 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εξωτερικών
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Χάγη