ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Επίσκεψη / Εργασία στην Κύπρο


Διατάξεις για Ιδιωτικά Σκάφη


Τα ιδιωτικά σκάφη που φτάνουν στην Κύπρο επιθεωρούνται από τη Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία, το Τμήμα Μετανάστευσης, το Τελωνείο και τις Υγειονομικές Αρχές. Ο πλοίαρχος του σκάφους θα πρέπει να επιδείξει τα ακόλουθα χαρτιά κατά την άφιξη:


Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία:

Πιστοποιητικό Εγγραφής
Γενική Δήλωση
Κατάσταση Πληρώματος


Τμήμα Μετανάστευσης:

Το Τμήμα Μετανάστευσης λαμβάνει την Κατάσταση Πληρώματος και τα διαβατήρια του πληρώματος και εκδίδει την άδεια προσάραξης.
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποβάλλουν τα διαβατήριά τους και δε χρειάζονται άδεια προσάραξης.


Τελωνείο:

Πιστοποιητικό Εγγραφής
Γενική Δήλωση
Αποτελέσματα Δήλωσης Πληρώματος
Κατάσταση Πληρώματος
Δήλωση Εφοδίων


Υγειονομικές Υπηρεσίες:

Κατάσταση Πληρώματος
Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας

Σημ.: Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες δεν επιθεωρούν σκάφη που φθάνουν από κράτη-μέλη της ΕΕ.


Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Μαρίνα Αγ. Ραφαήλ
Tηλ: +357 25 636 100 or 634 100
Aρ. τηλεομ.: +357 25 636 394
Ηλ. Διευθ.: marina@raphael.com.cy

Μαρίνα Λάρνακας
Tηλ: +357 24 653 110 or 653 113
Aρ. τηλεομ.: +357 24 624 110
Ηλ. Διευθ.: larnaca.marina@cytanet.com.cy


_______________________________________________
© 2015 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εξωτερικών
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Χάγη