Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Χάγη
Επίσκεψη / Εργασία στην Κύπρο Εθνικά Δελτία Ταυτότητας

Επίσκεψη / Εργασία στην Κύπρο


Εθνικά Δελτία Ταυτότητας


Οι Ολλανδικές εθνικές ταυτότητες θεωρούνται έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα από την Κυπριακή Δημοκρατία για σκοπούς εισόδου στη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν την εθνικότητα και φωτογραφία του κατόχου, καθώς και ημερομηνία λήξης.

Εντούτοις, οι Ολλανδικές αρχές θεωρούν ότι οι Ολλανδικές εθνικές ταυτότητες είναι μόνο έγκυρες για ταξίδια εντός της περιοχής Σένγκεν, της οποίας η Κύπρος δεν είναι μέλος.

Ως εκ τούτου, η Πρεσβεία της Κύπρου, συνιστά στους Ολλανδούς πολίτες να χρησιμοποιούν το διαβατήριό τους όταν ταξιδεύουν στην Κύπρο.