ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έντυπα Αιτήσεων / Έγγραφα


Έκδοση Πολιτικής Ταυτότητας


Η απόκτηση και κατοχή Δελτίου Πολιτικής Tαυτότητας είναι υποχρεωτική για οποιονδήποτε Κύπριο πολίτη έχει συμπληρώσει τα δώδεκα χρόνια. Επισημαίνεται ότι η αίτηση για έκδοση πολιτικής ταυτότητας για άτομα κάτω των 18 ετών πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται και από τους δύο γονείς ή σε περιπτώσεις διαζευγμένων από τον γονέα που έχει την κηδεμονία και τη γονική μέριμνα.


Aπαιτούμενα έγγραφα


• Συμπληρωμένο σχετικό έντυπο αίτησης

• Mία φωτογραφία μεγέθους 4X5 εκ., η οποία να είναι πιστοποιημένη από τον Πρόξενο της Πρεσβείας.

• Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γέννησης

• Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γάμου, σε περίπτωση παντρεμένης γυναίκας που θέλει να αλλάξει το επίθετό της ή Διαζυγίου, σε περίπτωση διαζευγμένης

• Διαβατήριο, σε περίπτωση που ο αιτητής κατέχει και άλλη εκτός από Κυπριακή Υπηκοότητα

• Τέλος έκδοσης €20


Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής Δελτίου Πολιτικής Tαυτότητας ο αιτητής υποβάλλει συμπληρωματικά


• Ένορκο Δήλωση από το Δικαστήριο για την απώλεια/κλοπή

• Καταγγελία στην Αστυνομία για την απώλεια/κλοπή

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, το τέλος έκδοσης είναι διπλάσιο της προηγούμενης έκδοσης.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με την Πρεσβεία.


Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2015 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εξωτερικών
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Χάγη