Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Τελ Αβιβ
Γενικές Πληροφορίες για Κύπριους Επισκέπτες  στο Ισραήλ


Οι κάτοχοι διαβατηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν χρειάζονται θεώρηση για παραμονή στο Ισραήλ που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Όσοι επιθυμούν μεγαλύτερης διάρκειας παραμονή θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Ισραηλινό Υπουργείο Εσωτερικών, για να ζητήσουν παράταση της άδειας παραμονής τους.

Στοιχεία επικοινωνίας για το Υπουργείο Εσωτερικών:
Γραμμή: * 3450 ή 12223450 (για κλήσεις εντός του Ισραήλ – Αγγλόφωνοι υπάλληλοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι)
E-mail: info@moin.gov.il
Ιστοσελίδα (εβραϊκά μόνο): www.moin.gov.il

Μακροπρόθεσμη παραμονή στο Ισραήλ για μη-Εβραίους Κύπριους παραχωρείται συνήθως στη βάση είτε θεώρησης εργασίας είτε άδειας παραμονής με Ισραηλινό σύζυγο ή σύντροφο.
Οι θεωρήσεις εισόδου για εργασία πρέπει να διευθετηθούν απευθείας από τον εργοδότη στο Ισραήλ με το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ισραηλινή νομοθεσία, όσοι προτίθενται (με εξαίρεση τα σύντομα επαγγελματικά ταξίδια) να εργαστούν στο Ισραήλ χρειάζονται θεώρηση εργασίας.

Αιτήσεις για διαμονή με ισραηλινό σύζυγο/σύντροφο πρέπει να γίνονται από τον σύζυγο/σύντροφο, στο Ισραηλινό Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο θα ζητήσει αποδείξεις για τη σχέση τους.
Ερωτήματα σχετικά με τις φοιτητικές άδειες παραμονής πρέπει να υποβάλλονται, σε πρώτη φάση, στο σχετικό πανεπιστήμιο ή ακαδημαϊκό ίδρυμα στο Ισραήλ. Φοιτητές που ταξιδεύουν στο Ισραήλ για λιγότερο από τρεις μήνες, μπορούν να εισέρχονται κανονικά ως τουρίστες.

Τα πιο πάνω αποτελούν μόνο γενικές κατευθυντήριες γραμμές. Συνιστάται σε όσους ενδιαφέρονται να μεταναστεύσουν στο Ισραήλ να επικοινωνούν με την Ισραηλινή Πρεσβεία στη Λευκωσία για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Πρεσβεία του Ισραήλ
4, Ιωάννης Γρυπάρη,
Λευκωσία, Κύπρος

Τ.Θ. 25159
1307 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ:. + 357 22 3695 00
Φαξ: + 357 22 6663 38 22 663 486
E-mail: ambass-sec@nicosia.mfa.gov.il
Ιστοσελίδα: http://nicosia.mfa.gov.il

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση