Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Τελ Αβιβ
Γενικές Πληροφορίες για Επισκέπτες στην Κύπρο

  ΓΙΑ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Οι Ισραηλινοί υπήκοοι που ταξιδεύουν στην Κύπρο (και/ή στην ΕΕ) δεν χρειάζονται θεώρηση εισόδου (visa) για παραμονή που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες σε περίοδο έξι μηνών. Στον υπολογισμό των 90 ημερών, λαμβάνονται υπόψη και οι ημέρες παραμονής σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Τα Ισραηλινά διαβατήρια πρέπει να είναι έγκυρα για τουλάχιστον τρεις μήνες από την ημερομηνία αναχώρησης.

Οι κάτοχοι οποιουδήποτε τύπου Ισραηλινού ταξιδιωτικού εγγράφου (LAISSEZ PASSER) χρειάζονται θεώρηση εισόδου για να εισέλθουν στην Κύπρο.

Οι κάτοικοι της Ανατολικής Ιερουσαλήμ θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον Προξενικό μας Λειτουργό στο τηλέφωνο 02 - 241 3236.

Για πληροφορίες σχετικά με μεγαλύτερης διάρκειας παραμονή στην Κύπρο, όπου χρειάζεται θεώρηση εισόδου, επικοινωνήστε με το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Τελ Αβίβ δεν δέχεται αιτήσεις για θεωρήσεις μακράς διάρκειας.


  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΥΠΟΥ SCHENGEN:

Οι κάτοχοι έγκυρης ενεργοποιημένης θεώρησης πολλαπλών εισόδων Schengen (χωρίς εδαφικούς περιορισμούς), δεν χρειάζονται επιπλέον θεώρηση για είσοδο στην Κύπρο. Η θεώρηση ενεργοποιείται με την είσοδο σας σε χώρα της περιοχής Schengen πριν από την είσοδο σας στην Κύπρο.


  ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ:

Σαν γενικός κανόνας, αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο από άτομα που διαμένουν νόμιμα στο Ισραήλ.
Πατήστε εδώ για τον κατάλογο των χωρών των οποίων οι πολίτες χρειάζονται θεώρηση εισόδου για είσοδο στην Κύπρο και τον κατάλογο των χωρών των οποίων οι πολίτες ΔΕΝ χρειάζονται θεώρηση εισόδου.
Οι κάτοχοι άδειας εργασίας, ή προσωρινής άδειας παραμονής ή φοιτητικής άδειας παραμονής άλλων χωρών της ΕΕ δεν χρειάζονται θεώρηση.


  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

Ώρες λειτουργίας του Προξενικού Τμήματος: Τρίτη 10:00-12:00, Τετάρτη 10:00 - 12:00, και Παρασκευή 9:00-11:00.
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται αυτοπροσώπως στην Πρεσβεία. Απαιτούνται πέντε εργάσιμες ημέρες για την έκδοση θεώρησης. Οι θεωρήσεις πρέπει επίσης να παραλαμβάνονται αυτοπροσώπως.
Τέλος Απλής Θεώρησης: NIS 100 μετρητοίς (υπόκειται σε αλλαγή ανάλογα με την ισοτιμία του ευρώ). Το τέλος δεν επιστρέφεται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για θεώρηση εισόδου.

Απαιτούμενα έγγραφα:
- Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης υπογεγραμμένο από τον αιτητή (ή τον νόμιμο κηδεμόνα στην περίπτωση ανηλίκου) με δύο συνημμένες φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου.
- Έγκυρο διαβατήριο με ισχύ τουλάχιστον τριών μηνών από την ημερομηνία αναχώρησης. Το διαβατήριο πρέπει να περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες.
- Θεώρηση εισόδου στο Ισραήλ, που να είναι έγκυρη για δύο μήνες από την ημερομηνία επιστροφής στο Ισραήλ. (Αν δεν επιστρέφει στο Ισραήλ μετά το ταξίδι του στην Κύπρο, τότε ο αιτητής πρέπει να παρουσιάσει το εισιτήριο για την χώρα τελικού προορισμού του και, αν χρειάζεται, έγκυρη θεώρηση εισόδου για την χώρα αυτή)
- Προκαταρτική κράτηση ή Δρομολόγιο ταξιδιωτικών διευθετήσεων (ταξίδι μετ’ επιστροφής με καθορισμένες ημερομηνίες) είναι απαραίτητα.
- Κράτηση Ξενοδοχείου ή άλλη απόδειξη διευθετήσεων διαμονής.
- Αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι υπάρχουν επαρκείς πόροι για την κάλυψη των εξόδων της προτιθέμενης παραμονής στην Κύπρο, π.χ. τραπεζικές καταστάσεις, ή ταξιδιωτικές επιταγές (πιστωτικές κάρτες μπορούν να γίνουν δεκτές ως συμπληρωματικές των τραπεζικών καταστάσεων και μόνο με πρόσφατη κατάσταση η οποία να επιβεβαιώνει το πιστωτικό όριο. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα μετρητά δεν θεωρούνται ως αποδεκτή απόδειξη)
- Πρόσφατη (λιγότερο του μηνός) επίσημη επιστολή από τον εργοδότη, απευθυνόμενη στο Κυπριακό Προξενείο με αποδείξεις σχετικά με τον εβδομαδιαίο ή μηνιαίο μισθό. Αν είναι αυτοεργοδοτούμενος, επιστολή από το δικηγόρο, το λογιστή ή τον τραπεζίτη του αιτητή. Αν είναι φοιτητής στη χώρα που βρίσκεται το Προξενείο, πρωτότυπη επιστολή από την σχολή ή το Πανεπιστήμιο, απευθυνόμενη στην Κυπριακή Πρεσβεία, που να επιβεβαιώνει το καθεστώς /παρουσία και τη διάρκεια του κύκλου σπουδών.
- Η Πρεσβεία μπορεί επίσης να ζητήσει αντίγραφο Τραπεζικής Εγγυητικής Επιστολής για τη διάρκεια της παραμονής του επισκέπτη στην Κύπρο, από το άτομο που θα τον φιλοξενήσει, προς κάλυψη των πιθανών εξόδων επαναπατρισμού.
- Ταξιδιωτική ιατρική ασφάλεια που να καλύπτει ολόκληρη την περίοδο της προτιθέμενης παραμονής ή διέλευσης του αιτητή με ελάχιστη ιατρική κάλυψη το ποσό των €30.000. Ο αριθμός ασφάλισης και οι ημερομηνίες κάλυψης πρέπει να εμφανίζονται στο έγγραφο.
- Αν η επίσκεψη γίνεται για επαγγελματικούς σκοπούς, πρέπει να παρουσιαστεί επίσημη επιστολή πρόσκλησης από Κυπριακή εταιρεία.
- Αν η επίσκεψη γίνεται σε φίλους ή συγγενείς, να παρουσιάζεται επιστολή πρόσκλησης από αυτούς με πλήρη διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και επάγγελμα στην Κύπρο καθώς και πιστοποιημένο έντυπο Ανάληψης Ευθύνης δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένο από το άτομο που φιλοξενεί.
- Πιστοποιημένη γονική συγκατάθεση για παιδιά κάτω των 18 που ταξιδεύουν μόνα τους ή με σχολικές ομάδες.
Επιπρόσθετα απαιτούμενα έγγραφα για θεώρηση εισόδου στην Κύπρο με σκοπό την τέλεση γάμου:
- Έγκυρα διαβατήρια, κρατήσεις και δρομολόγιο ταξιδιωτικών διευθετήσεων και Κρατήσεις Ξενοδοχείου για το ζευγάρι.
- Επιβεβαίωση από το Δημαρχείο που θα τελέσει τον γάμο.
- Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα πρέπει να παρουσιάσουν επίσημο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που να υποδεικνύει ότι δεν είναι παντρεμένοι και ότι είναι ελεύθεροι για να συνάψουν γάμο, που εκδίδεται από Επίσημη Αρχή της χώρας καταγωγής του κάθε ενδιαφερόμενου προσώπου. Τα διαζευγμένα πρόσωπα πρέπει να παρουσιάσουν το «διαζευκτήριο» του διαλυθέντος/προηγούμενου γάμου τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι το διαζευκτήριο αυτό πρέπει να είναι τελικό/απόλυτο. Δηλαδή η απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου να είναι τελεσίδικη (να μην έχει ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης που διέλυσε το γάμο ή εάν έχει ασκηθεί έφεση να έχει εκδοθεί τελική απόφαση από το Εφετείο). Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα που είναι χήροι/ες πρέπει να παρουσιάσουν το «πιστοποιητικό θανάτου» του τέως συζύγου τους. Επίσης, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορεί να κληθούν για να προβούν σε ένορκη δήλωση ότι δεν έχουν παντρευτεί ξανά μετά την ημερομηνία διάλυσης του γάμου τους ή μετά το θάνατο του τέως συζύγου τους (πρωτότυπη επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση στα Αγγλικά).


  ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Οι αιτητές πρέπει να παρουσιάζουν τα πρωτότυπα έγγραφα μαζί με φωτοτυπίες, περιλαμβανομένου του διαβατηρίου.
- Η Πρεσβεία διαφυλάττει το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον έγγραφα αν κριθεί απαραίτητο.
- Τα τέλη και τα απαιτούμενα έγγραφα υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
- Δεν υπάρχει εγγύηση ότι η θεώρηση εισόδου θα εκδοθεί και κανένα δικαίωμα δεν απορρέει από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας σχετικά αιτήσεις για Θεώρηση Εισόδου στην Κύπρο.
- Οι αιτήσεις θα απορρίπτονται στην περίπτωση που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες και δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα έγγραφα.
- Διαδικασία: είναι ευθύνη του αιτητή να λάβει υπόψη του τα απαιτούμενα για θεώρηση εισόδου και να υποβάλει την αίτηση του εγκαίρως, προτού να προβεί διευθετήσεις για το ταξίδι του.
- Είσοδος στην Κύπρο: η κατοχή θεώρησης εισόδου είναι μόνο ένα από τα απαιτούμενα για είσοδο στην Κύπρο. Εάν οι αρχές στα σημεία εισόδου αρνηθούν την είσοδο, δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις για επιστροφή του τέλους θεώρησης. Κατά τον έλεγχο των διαβατηρίων, η αστυνομία μπορεί να ζητήσει την παρουσίαση επαρκών οικονομικών πόρων, την επιστολή πρόσκλησης, κράτηση ξενοδοχείου και απόδειξη για ιατρική ασφάλιση. Εάν ο ταξιδιώτης αδυνατεί να παρουσιάσει τα πιο πάνω, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση της εισόδου του.
• Για οργανωμένες ομάδες, πρέπει να γίνονται οι κατάλληλες διευθετήσεις με την Πρεσβεία, αρκετά πριν από την ημερομηνία του ταξιδιού.
• Καθυστερήσεις και διαδικασία: Είναι ευθύνη του αιτητή να γνωρίζει τις καθυστερήσεις και τις απαιτήσεις για την έκδοση θεώρησης εισόδου, προτού να προβεί σε διευθετήσεις για το ταξίδι και αιτηθεί την θεώρηση.


  ΠΡΟΣΟΧΗ

  Οι κανονισμοί εισόδου έχουν εφαρμογή μόνον στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

1. Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η μόνη αναγνωρισμένη Κυβέρνηση στο νησί – μέλος της ΕΕ από 1.5.2004 και μέλος του ΟΗΕ και άλλων Διεθνών Οργανισμών. Ως αποτέλεσμα της Τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας και κατοχής, η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ούτω καλούμενη «ΤΔΒΚ» έχει καταδικαστεί και κηρυχθεί παράνομη και άκυρη από ολόκληρη την Διεθνή Κοινότητα δια των Ψηφισμάτων 541/83 και 550/84 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Με μόνη εξαίρεση την Τουρκία, κανένα κράτος στον κόσμο ή Διεθνής Οργανισμός αναγνωρίζει την αποσχιστική οντότητα.
2. Προς το παρόν, οι ξένοι περιηγητές που επισκέπτονται τις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές μπορούν να περάσουν στις κατεχόμενες περιοχές.
3. Η παραμονή σε Ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας ξενοδοχεία στις κατεχόμενες περιοχές, τα οποία αποτελούν αντικείμενο παράνομης εκμετάλλευσης, σας θέτει σε μεγάλο κίνδυνο λήψης πιθανών νομικών μέτρων εκ μέρους των ιδιοκτητών.
4. Οι ταξιδιώτες που εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω των παράνομων / κλειστών αεροδρομίων και λιμανιών (δηλ. όλων των αεροδρομίων και λιμανιών στις κατεχόμενες περιοχές, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ακόμη τις συνέπειες των νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επομένως, προτρέπεστε να ταξιδεύετε μέσω των αναγνωρισμένων σημείων εισόδου, προκειμένου να αποφύγετε πιθανά προβλήματα (υπό τον όρο ότι σας έχει εκδοθεί θεώρηση εισόδου). Τα νόμιμα σημεία εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και τα λιμάνια Λάρνακας, Λεμεσού, Λατσί και Πάφου, τα οποία βρίσκονται στις περιοχές κάτω από τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε είσοδος στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω οποιουδήποτε άλλου λιμανιού ή αεροδρομίου στο έδαφος της Κύπρου, στο οποίο η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο (Τουρκοκρατούμενες περιοχές) είναι παράνομη. Οι πιο πάνω κανονισμοί για είσοδο αφορούν μόνο τις περιοχές που ελέγχονται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κύπρου.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση