Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στo Τελ Αβιβ
Συνήθεις Ερωτήσεις
1 Είμαι Κύπριος πολίτης και επιθυμώ να εγκατασταθώ/τελέσω γάμο/εργαστώ/σπουδάσω στο Ισραήλ. Μπορεί η Πρεσβεία να μεταφράσει τα σχετικά έγγραφά μου στις γλώσσες των χωρών διαπίστευσής σας;

2 Είμαι Κύπριος πολίτης και επιθυμώ να εγκατασταθώ/τελέσω γάμο/εργαστώ/σπουδάσω στο Ισραήλ. Ποια είναι η διαδικασία για πιστοποίηση των εγγράφων μου;

3 Μπορώ να παρουσιαστώ στην Πρεσβεία σας για να υπογράψω έγγραφα ενώπιον Προξενικού Λειτουργού;

4 Είμαι Κύπριος πολίτης και επιθυμώ να κάνω αίτηση για θεώρηση εισόδου ώστε να μπορέσω να ταξιδέψω στο Ισραήλ. Τί πρέπει να κάνω;

5 Τί χρειάζεται να ξέρω σχετικά με την κατοχή ναρκωτικών ουσιών στην Κύπρο;

6 Είμαι αλλοδαπός πολίτης και επιθυμώ να εγκατασταθώ/τελέσω γάμο/εργαστώ/σπουδάσω στην Κύπρο. Ποια είναι η διαδικασία για πιστοποίηση των εγγράφων μου;

7 Τα ονόματα των Κυπρίων στο Ισραήλ πρέπει να καταχωρούνται στην Πρεσβεία;

8 Είμαστε Κύπριοι που ζουν στο Ισραήλ και περιμένουμε μωρό. Τι χρειάζεται για να εκδοθεί το κυπριακό διαβατήριο στο νεογέννητο παιδί μας;

9 Τι γίνεται εάν συλληφθεί κάποιος στο Ισραήλ;

10 Έχω ένα νομικό πρόβλημα στο Ισραήλ. Μπορεί η Πρεσβεία να με αντιπροσωπεύσει;

11 Χρειάζομαι θεώρηση εργασίας για να εργαστώ στο Ισραήλ;
1 Είμαι Κύπριος πολίτης και επιθυμώ να εγκατασταθώ/τελέσω γάμο/εργαστώ/σπουδάσω στο Ισραήλ. Μπορεί η Πρεσβεία να μεταφράσει τα σχετικά έγγραφά μου στις γλώσσες των χωρών διαπίστευσής σας;


Όχι. Η Πρεσβεία δεν προσφέρει υπηρεσίες επίσημης μετάφρασης. Εάν επιθυμείτε να μεταφράσετε τα έγγραφά σας που έχουν εκδοθεί στην Κύπρο σε μία από τις γλώσσες των χωρών διαπίστευσης της Πρεσβείας μας, θα πρέπει να αποταθείτε στο Γραφείο Τύπου και Πληροφορίων (ΓΤΠ) στη Λευκωσία. Τα στοιχεία επικοινωνίας του ΓΤΠ είναι: Γραφείο Τύπου κια Πληροφοριών (ΓΤΠ) Οδός Απελλή Τ.Τ. 1456, Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: +35722801117 Φαξ: +357-22666123 E-mail: communications@pio.moi.gov.cy Ιστοσελίδα: www.moi.gov.cy/pio /Κλάδος Μεταφράσεων: Τηλέφωνα: +357-22801130, 132,133,134/ 22-801193, 22-801192, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ahadjithoma@pio.moi.gov.cy / Τηλέφωνο προϊστάμενης του Κλάδου +357-22801131

Αρχή


2 Είμαι Κύπριος πολίτης και επιθυμώ να εγκατασταθώ/τελέσω γάμο/εργαστώ/σπουδάσω στο Ισραήλ. Ποια είναι η διαδικασία για πιστοποίηση των εγγράφων μου;


Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου, 1961, Περί Κατάργησης της Υποχρέωσης Πιστοποίησης Αλλοδαπών Εγγράφων. Εφόσον το Ισραήλ έχει επίσης υπογράψει την εν λόγω Συμφωνία, αυτό σημαίνει ότι τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις Κυπριακές Αρχές πρέπει να πιστοποιούνται με τη σφραγίδα Apostille για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Ισραήλ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης είναι το αρμόδιο Υπουργείο για πιστοποίηση των εγγράφων με τη σφραγίδα Apostille. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως αποταθείτε στο Τμήμα Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης στη Λευκωσία: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Λεωφ. Αθαλάσσης 125 1461 Στρόβολος Λευκωσία - ΚΥΠΡΟΣ, Τηλ.: +35722805950 - Τηλεομοιότυπο: +357 22518356- Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: registry@mjpo.gov.cy Υπεύθυνη: κα.Μαρία Ιάσωνος Τηλ.: +357-22805964 Ηλεκτρονική Διεύθυνση miasonos@mjpo.gov.cy Φαξ: +357-22518356 Ιστοσελίδα www.mjpo.gov.cy/. Σημειώνεται ότι τα ακόλουθα πρέπει να υποβάλλονται Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Όταν ζητείται πιστοποίηση εγγράφου με Apostille: - Το πρωτότυπο έγγραφο που θα πιστοποιηθεί. Πιστοποιημένο αντίγραφο του πρωτοτύπου γίνεται αποδεκτό ΜΟΝΟ εάν έχει πιστοποιηθεί από την επαρχία της Δημοκρατίας από την οποία έχει εκδοθεί. - Τέλη €3.42 ευρώ. - Προπληρωμένος φάκελος επιστροφής εγγράφου (σε περίπτωση που δεν αποταθείτε προσωπικά στο Υπουργείο).

Αρχή


3 Μπορώ να παρουσιαστώ στην Πρεσβεία σας για να υπογράψω έγγραφα ενώπιον Προξενικού Λειτουργού;


Ναι. Μπορείτε να προσέλθετε στην Πρεσβεία μας με το διαβατήριο και ταυτότητά σας και να υπογράψετε έγγραφα ενώπιον Προξενικού Λειτουργού. Τέλη χαρτοσήμου: €8.54 ευρώ για κάθε υπογραφή. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Πρεσβεία εκ των προτέρων για τη διευθέτηση ραντεβού.

Αρχή


4 Είμαι Κύπριος πολίτης και επιθυμώ να κάνω αίτηση για θεώρηση εισόδου ώστε να μπορέσω να ταξιδέψω στο Ισραήλ. Τί πρέπει να κάνω;


Η Πρεσβεία δεν είναι αρμόδια για έκδοση θεωρήσεων εισόδου σε Κύπριους πολίτες για τις χώρες διαπίστευσής μας, αλλά για την έκδοση θεωρήσεων εισόδου σε αλλοδαπούς πολίτες που επιθυμούν να εισέλθουν στο έδαφος της Δημοκρατίας. Οι Κύπριοι πολίτες ΔΕΝ χρειάζονται θεώρηση εισόδου για ταξίδι στο Ισραήλ. Εάν επιθυμείτε να εγκατασταθείτε/ εργαστείτε/σπουδάσετε στο Ισραήλ ή να παραμείνετε στη χώρα πέραν των τριών μηνών, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε με την Πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο ποιο τύπο θεώρησης θα χρειαστείτε.

Αρχή


5 Τί χρειάζεται να ξέρω σχετικά με την κατοχή ναρκωτικών ουσιών στην Κύπρο;


Η Κυπριακή Νομοθεσία για τα Ναρκωτικά απαγορεύει την εισαγωγή, κατοχή και χρήση όλων των ειδών ναρκωτικών ακόμα και για μικρές ποσότητες που προορίζονται για προσωπική χρήση. Οι ποινές που προνοεί η Νομοθεσία στην Κύπρο για κατοχή, εισαγωγή, προμήθεια, καλλιέργεια για τις προαναφερθείσες ουσίες, είναι ιδιαίτερα αυστηρές για όλα τα αδικήματα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αστυνομία της Κυπριακής Δημοκρατίας (ηλεκτρονική διεύθυνση: policepress@cytanet.com.cy - Ιστοσελίδα: www.police.gov.cy/).

Αρχή


6 Είμαι αλλοδαπός πολίτης και επιθυμώ να εγκατασταθώ/τελέσω γάμο/εργαστώ/σπουδάσω στην Κύπρο. Ποια είναι η διαδικασία για πιστοποίηση των εγγράφων μου;


Ένα έγγραφο που έχει εκδοθεί από άλλη χώρα για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Κύπρο, πρέπει να είναι πλήρως και κατάλληλα πιστοποιημένο. Αυτό σημαίνει ότι το έγγραφο θα πρέπει είτε να φέρει τη σφραγίδα Apostille (εάν προέρχεται από Κράτη τα οποία έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης για την Κατάργηση Υποχρέωσης Πιστοποίησης Αλλοδαπών Εγγράφων του 1961), ειδάλλως θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας όπου εκδόθηκε και πιστοποίηση από τη διπλωματική αρχή της Κύπρου στην εν λόγω χώρα.

Αρχή


7 Τα ονόματα των Κυπρίων στο Ισραήλ πρέπει να καταχωρούνται στην Πρεσβεία;


Η εγγραφή στην Πρεσβεία είναι εθελοντική. Εντούτοις, η εγγραφή είναι ευπρόσδεκτη δεδομένου ότι βοηθά την Πρεσβεία για προγραμματισμό σε πιθανότητα προξενικής βοήθειας και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, εγγεγραμμένοι Κύπριοι συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο διευθύνσεων της Πρεσβείας, λαμβάνουν ενημερωτικά δελτία και προσκλήσεις για ορισμένα γεγονότα που οργανώνονται σχετικά με την κυπριακή κοινότητα.

Αρχή


8 Είμαστε Κύπριοι που ζουν στο Ισραήλ και περιμένουμε μωρό. Τι χρειάζεται για να εκδοθεί το κυπριακό διαβατήριο στο νεογέννητο παιδί μας;


Όταν οι γονείς λάβουν το πιστοποιητικό γέννησης από το νοσοκομείο, πρέπει το προσκομίσουν στην Πρεσβεία μαζί με τα διαβατήρια τους.

Αρχή


9 Τι γίνεται εάν συλληφθεί κάποιος στο Ισραήλ;


Όλοι οι Κύπριοι θα πρέπει να σέβονται και να υπακούουν τους ισραηλινούς νόμους. Εάν σας συνέλαβαν, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε προξενική βοήθεια από την Πρεσβεία.

Αρχή


10 Έχω ένα νομικό πρόβλημα στο Ισραήλ. Μπορεί η Πρεσβεία να με αντιπροσωπεύσει;


Η πρεσβεία της Κύπρου δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει τους Κυπρίους στο δικαστήριο ούτε να τους συμβουλεύσει για νομικά θέματα. Αντ' αυτού, μπορείτε ζητήσετε τις υπηρεσίες νομικού συμβούλου στο Ισραήλ, ο οποίος μπορεί να σας παρέχει συμβουλές για τις επιλογές που μπορείτε να κάνετε σύμφωνα με το ισραηλινό νομικό σύστημα.

Αρχή


11 Χρειάζομαι θεώρηση εργασίας για να εργαστώ στο Ισραήλ;


Κύπριοι που επιθυμούν να εργαστούν στο Ισραήλ πρέπει να έχουν θεώρηση εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Πρεσβεία.

ΑρχήΠαρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση