ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ταξιδιωτικές Πληροφορίες για Κύπριους


Όταν ταξιδεύουν προς τη Σουηδία, Νορβηγία ή Λετονία, οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να έχουν έγκυρο διαβατήριο ή εθνική ταυτότητα που έχει εκδοθεί μετά την 1η Ιουλίου 2008 και φέρει ημερομηνία λήξης. Παλιότερα δελτία ταυτότητας δεν γίνονται δεκτά από τις παραπάνω χώρες.

_______________________________________________
© 2011 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εξωτερικών
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη