Skriv utSkriv ut Close Close Republiken Cypern
Bilaterala avtal

Sverige och Cypern upprättade diplomatiska förbindelser 1960, då Cypern blev självständigt. 1994 öppnade Cypern en ambassad i Stockholm, och Sverige öppnade en ambassad i Cypern 2004.

De bilaterala avtal har slutits mellan Cypern och Sverige är följande:

1. Sverige och Cypern upprättar diplomatiska förbindelser.
Beirut 5 december och Nicosia 12 december, 1960.

2. Avtal om avskaffandet av visumtvång.
Beirut 3 januari och Nicosia 8 januari, 1963.

3. Avtal om kommersiell reguljär flygtransport.
Nicosia 26 januari 1963. Trädde i kraft 30 oktober 1964.

4. Avtal om utväxling av postanvisningar
Stockholm 30 november och Nicosia 6 december, 1976.

5. Avtal om undvikande av dubbeltaxering av inkomstskatt.
London 25 oktober 1988. Trädde i kraft 13 november 1989.

6. Avtal om internationella vägtransporter av passagerare och gods.
Nicosia 20 september 1993.

7. Avtal om återtagande av personer.
Nicosia 26 januari 2005. Trädde i kraft 20 januari 2006.

8. Avtal om närvaron av svensk civil och militär personal på Cypern, samt om fartyg inom Cyperns territorialvatten och användandet av vägar och luftrum.
Nicosia 8 och 17 november 2006

_____________________________________________
© 2011 - 2023 Republiken Cypern,
Utrikesdepartementet,
Republiken Cyperns Ambassad i Stockholm