Skriv utSkriv ut Close Close Republiken Cypern
Formulär / dokument

Avsägelse av cypriotiskt medborgarskap


Cypriotiska medborgare kan avsäga sig sitt cypriotiska medborgarskap (blankett M130) förutsatt att de är vuxna (över 18 år), vid fysisk och psykisk hälsa samt medborgare i ett annat land.


Ansökningshandlingar:

• Kopia av den sökandes identitetskort
• Kopia av pass och/eller bevis för medborgarskap i det andra landet
• Avgift på € 30
• Ansökan lämnas in i två exemplar varav ett bär två stämpelavgifter värda € 8.54 var


Cypriotiska medborgare som förvärvat sitt medborgarskap genom registrering eller naturalisation kan ifråntas medborgarskapet om det finns bevis som tyder på att medborgarskapet förvärvades genom bedrägeri, presentation av falska handlingar eller undanhållande av väsentliga uppgifter. Detta beslut fattas av ministerrådet.


För mer information vänligen kontakta:


Civil Registry and Migration Department
1457 Nicosia
Tel.: +357 22804400, 22804467, 22804511
Fax. +357 22804534
E-mail: migration@crmd.moi.gov.cy

_____________________________________________
© 2011 - 2024 Republiken Cypern,
Utrikesdepartementet,
Republiken Cyperns Ambassad i Stockholm