ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Επίσκεψη / Εργασία στην Κύπρο


Κανονισμοί περί Φαρμάκων και Ναρκωτικών Ουσιών


Σύμφωνα με το άρθρο 75 της Συμφωνίας Σένγκεν, άτομα που ταξιδεύουν προς ή εντός της επικράτειας των συμβεβλημένων μερών, μπορούν να μεταφέρουν ναρκωτικές και ψυχοτρόπες ουσίες που είναι απαραίτητες για τη θεραπευτική τους αγωγή, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν βεβαίωση που έχει εκδοθεί ή πιστοποιηθεί από την κατάλληλη αρχή του κράτους διαμονής τους.

Ο κατάλογος ουσιών που χαρακτηρίζονται ως ναρκωτικές (κίτρινη λίστα) και ψυχοτρόπες (πράσινη λίστα) βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Επιτροπής Ελέγχου Ναρκωτικών.

Oι αρμόδιες αρχές που εκδίδουν τα πιστοποιητικά είναι:


Σουηδία:

Medical Products Agency
PO Box 26
S-75103 Uppsala
Tel: (+46) 18 - 17 46 00


Nορβηγία:

Norwegian Medicines Agency
Sven Oftedals vei 6
N-0950 Oslo
Tel: (+47) 22 89 77 00


Λετονία:

State Agency of Medicines
15 Jersikas St
LV - 1003 Riga
Tel: (+371) 707 8424
Fax: (+371) 707 8428
E- Mail: zva@zva.gov.lv


Κύπρος:

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
1475 Nicosia
Cyprus
Tηλ.: (+357) 22 40 71 10, 22 40 71 12
Τηλεομ.: (+357) 22 407 139
Ηλ. Διευθ.: phscentral@phs.moh.gov.cy


Aσθενείς που παίρνουν φάρμακα τα οποία δεν χαρακτηρίζονται ως ναρκωτικά ή ψυχοτρόπα μπορούν να τα μεταφέρουν στην Κύπρο, με την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από πιστοποιητικό γιατρού το οποίο εξηγεί την κατάσταση του ασθενούς.


_______________________________________________
© 2011 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εξωτερικών
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη