ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έντυπα Αιτήσεων / Έγγραφα


Έκδοση Ταξιδιωτικού Εγγράφου


Τα ταξιδιωτικά έγγραφα εκδίδονται μόνο σε απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις (κυρίως για λόγους υγείας ή σε περίπτωση κλοπής διαβατηρίου). Δεν γίνονται αποδεκτά από όλες τις χώρες και ισχύουν μόνο για ένα ταξίδι.


Απαιτούμενη διαδικασία για την έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου

• Αίτηση (διατίθεται και συμπληρώνεται στο Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας)

• Ένορκη δήλωση για τις συνθήκες απώλειας του διαβατηρίου ή ταυτότητας (βλ. σχετικό έγγραφο στο τέλος σελίδας).

• Πιστοποιητικό της Αστυνομίας (σε περίπτωση κλοπής του διαβατηρίου ή ταυτότητας)

• Δύο πρόσφατες φωτογραφίες 4Χ3 εκ.

• Επίσημο πιστοποιητικό γέννησης ή ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που δηλώνει την ταυτότητα του αιτητή

• Αντίτιμο έκδοσης €20


Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2011 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εξωτερικών
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη