English | Ελληνικά
      
РЕПУБЛИКА КИПЪР

Начална страница | Най-често задавани въпроси | Карта на страницата | Интернет връзки | Контакти

Търсене:
Разширено търсене        

Студентски организации

ОтпечатванеОтпечатване


English   Ελληνικά
  


Броят на студентите в частните и държавни кипърски университети през академичната 2008-2009 г., е 31 000, от които 11 000 или повече от 1/3 са били чуждестранни студенти. През същата академична година 21 000 кипърски студенти са следвали в чужбина, като 59,2% от тях в Гърция, 30,8% във Великобритания, 2,3% в САЩ. България заема забележителното четвърто място с 1,8% сред предпочитаните от кипърски студенти страни за следване в чужбина, което показва високото ниво на българските университети. Много кипърци, включително и сегашни висши правителствени представители, са завършили български университети.

Българските ученици в Кипър през учебната 2008-2009 г. са били 202, а 80 са следвали висше образование. Броят им може да се увеличи, тъй като доста българи живеят и работят в Кипър.

Кипърска студентска организация в България – ФОКВ е основана в София през 70-те години на ХХ век, когато много кипърци работят и следват в България. От 2010 г. е официално регистрирана като сдружение за общественополезна дейност.

Основни цели на Организацията са:

· разпространение на кипърската култура в България,
· организиране на прояви и чествания,
· задълбочаване на приятелските връзки с българските студенти и българския народ,
· оказване на съдействие при решаване на проблеми от различно естество на кипърските студенти в България,
· запазване на единството сред кипърските студенти,
· запознаване на българския народ с Кипърския проблем.


Начало на страницата
© 2007 - 2024 РЕПУБЛИКА КИПЪР, Министерство на външните работи,
Посолство на Република Кипър в София
Начална страница | Правителствен интернет портал | Откажи | Администратор