English | Ελληνικά
      
РЕПУБЛИКА КИПЪР

Начална страница | Най-често задавани въпроси | Карта на страницата | Интернет връзки | Контакти

Търсене:
Разширено търсене        

Консулски услуги

ОтпечатванеОтпечатване


English   Ελληνικά
  


Посолството предлага пълен набор от консулски услуги на кипърски граждани, живеещи в Република България, консулска помощ в случай на нужда на кипърски посетители в България.
Консулски услуги се извършват и на граждани, пребиваващи в Република България. Всички такси се заплащат в български лева.

  • Издаване на виза за Република Кипър
Посолството издава визи на граждани на трети страни, които са включени в списъка от държави, чиито граждани трябва да имат виза, за да посетят Кипър, съгласно следните Разпоредби за влизане в Република Кипър.
Ще намерите повече информация за Процедурата по подаване на молба за виза и необходимите документи тук.

Считано от 5 април 2010 г. и в съответствие с Регламент 265/2010 на ЕП и на Съвета, граждани на трети страни, които се нуждаят от виза, могат да пътуват до Република Кипър с цел посещение без кипърска национална виза, в случай че имат разрешение за пребиваване, издадено от друга държава-членка на Европейския съюз. Максималният престой е 90 дни в рамките на 6 месеца, считано от деня на първото влизане в Кипър. Настоящата разпоредба не се прилага за турски граждани и за лица със забрана за влизане в Република Кипър. Гражданите, които желаят да пътуват до Кипър на основание по-горното, трябва в случай на поискване от граничния контрол, да докажат целта на пътуването и наличност на достатъчно средства за покриване на разходите по престоя. Преди пътуване молим да се осведомявате от посолството за евентуални промени на правилата за влизане в Република Кипър.
  • Заверка на подпис
Подписът трябва да бъде положен пред служител на посолството. Лицето, чийто подпис се заверява, трябва да представи документ за самоличност (лична карта, паспорт). Таксата за услугата е 17,64 лева (9,00 евро) за заверка на всеки подпис.
  • Заверяване на копие на оригинален документ
За удостоверяването на верността на копието, трябва да се представи оригиналният документ. Таксата за услугата е 3,35 лева (1,71 евро) за всяка заверка.
  • Легализация на документи
Посолството може да завери печата или подписа на служител на Министерството на външните работи на Република Кипър или на Министерството на външните работи на Република България. Цената на заверката е 3,35 лева (1,71 евро).
  • Издаване на свидетелство за съдимост
Свидетелството за съдимост се издава от кипърската полиция на кипърски граждани или на чуждестранни граждани, които са пребивавали в Република Кипър повече от шест месеца и са били регистрирани като пребиваващи в службата по миграция на Кипър. Към молбата за свидетелството се прилага копие от паспорт или лична карта, а за чужденците и копие от разрешението за пребиваване в Република Кипър. Таксата за издаване е 39,20 лева (20,00 евро).

Консулски услуги само за кипърски граждани:

Издаване / подмяна на лична карта19/09/2023 Издаване / подмяна на лична карта
Издаване на паспорт19/09/2023 Издаване на паспорт
ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТИ И ЛИЧНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА КИПЪР
01/03/2012 ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТИ И ЛИЧНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА КИПЪР
Издаване на временен документ за пътуване (пасаван)01/03/2012 Издаване на временен документ за пътуване (пасаван)
Процедура по подаване на молба за виза и необходими документи01/03/2012 Процедура по подаване на молба за виза и необходими документи
Списък от държави, чиито граждани се нуждаят от виза01/03/2012 Списък от държави, чиито граждани се нуждаят от виза


Начало на страницата
© 2007 - 2024 РЕПУБЛИКА КИПЪР, Министерство на външните работи,
Посолство на Република Кипър в София
Начална страница | Правителствен интернет портал | Откажи | Администратор