English | Ελληνικά
      
РЕПУБЛИКА КИПЪР

Начална страница | Най-често задавани въпроси | Карта на страницата | Интернет връзки | Контакти

Търсене:
Разширено търсене        

Последни новини

ОтпечатванеОтпечатване


English   Ελληνικά
  
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Задължително попълване на картата за пътуване (CyprusFlightPass) от всички пътници, които възнамеряват да пътуват до Кипър.

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF CYPRUS - SOFIA


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Задължително попълване на картата за пътуване (CyprusFlightPass)

от всички пътници, които възнамеряват да пътуват до Кипър.


Според последните съответни наредби относно определянето на мерките за предотвратяване на разпространението на коронавирус COVID-19, всички пътници, пътуващи до Република Кипър от страни от категории A, B и C, са задължени от 13 юли 2020 г. да попълнят Карта за пътуване (CyprusFlightPass) съгласно процедурите, предоставени на уебсайта www.cyprusflightpass.gov.cy.

В резултат на това, електронното попълване на картата за пътуване (CyprusFlightPass) 24 часа преди началото на пътуването до Република Кипър става задължително за всички пътници, пътуващи от всяка категория държави, както за целите на качването в самолета, така и за целите на влизането в Република Кипър.

В допълнение към горната информация, пътникът трябва да подаде декларация, в която посочва, че всички факти и цялата предоставена от него информация са верни. В противен случай пътникът ще бъде признат за виновен за фалшифициране в съответствие със законите на Република Кипър.

Според последните разпоредби, полицейските служители и длъжностните лица са упълномощени да налагат глоба в размер на 150 евро на лица, които не притежават карта за пътуване (CyprusFlightPass), преди да се качат на самолета и след пристигане в Република Кипър.

Подчертава се, че БЪЛГАРИЯ понастоящем е в категория Б, където се прилага следното:

Епидемиологичната картина на различните страни беше преоценена от Звеното за епидемиологичен надзор и контрол на инфекциозни заболявания на медицинските служби и обществените здравни служби по отношение на болестта COVID-19. Оценката се основаваше на епидемиологичните показатели на страните, като истинския им R (t) размножителен номер за SARS-CoV-2, брой нови диагнози, брой лабораторни изследвания, смъртност на 100 000 жители, прогнозно разпространение и честота и класификация от Световната здравна организация (СЗО), тъй като тези показатели са представени във валидни бази данни.

Следващата категоризация на страните въз основа на оценка на епидемиологичния риск е изключително динамична и може да бъде разграничена по всяко време, тъй като пандемията се развива и епидемиологичните данни се променят. За тази цел ще бъдат обявени нови данни и списъкът на държавите ще се актуализира често.

Отбелязва се, че съответната категоризация на държавите взе предвид препоръката на Европейския съвет от 30 юни за постепенно и координирано премахване на забраните за пътуване до Европейския съюз.

Категория А - Страни с нисък риск на този етап

Държавите-членки на Европейския съюз: 1) Австрия, 2) Германия, 3) Дания, 4) Гърция, 5) Естония, 6) Ирландия, 7) Латвия, 8) Литва, 9) Малта, 10) Унгария, 11) Полша, 12) Словакия, 13) Словения, 14) Финландия

Членове на Шенгенското пространство: 1) Швейцария, 2) Исландия, 3) Лихтенщайн, 4) Норвегия

Трети страни: 1) Австралия, 2) Япония, 3) Канада, 4) Нова Зеландия, 5) Южна Корея

В тази категория се класифицират страни с истински репродуктивен брой (Rt) по-малко от 1 и / или малък брой нови диагнози (<1/100 000 жители на ден) и / или ниска или много ниска смъртност от COVID19 (<5-10 / 100 000 жители). и / или класификация на спорадични случаи или клъстерни случаи според СЗО и / или поне задоволително лабораторно изследване (> 3000 теста / 100 000 жители).

Моля, обърнете внимание, че за пътници от страни от категория А не се изисква сертификат за лабораторни тестове COVID-19.

Категория Б - държави с потенциално нисък риск, но с повече съмнение в сравнение с категория А

Държавите-членки на Европейския съюз: 1) Белгия, 2) България, 3) Франция, 4) Испания, 5) Италия, 6) Хърватия, 7) Люксембург, 8) Холандия, 9) Румъния, 10) Чехия

Малки държави: 1) Андора, 2) Монако, 3) Ватикан, 4) Сан Марино

Трети страни: 1) Грузия, 2) Уругвай, 3) Сърбия

В тази категория се класифицират страни с истински репродуктивен брой (Rt) по-голям от 1 и / или редица нови диагнози> 1/100 000 жители на ден и / или повишена смъртност от COVID-19 (> 10/100 000 жители) и / или ограничени лабораторни изследвания. (<2000 теста / 100 000 жители) или липса на класификация на СЗО.

Пътниците от държавите от категория Б трябва да са преминали лабораторно изследване от лицензирана лаборатория през последните 72 часа преди заминаването и да притежават сертификат, доказващ отрицателен PCR за COVID-19.

Всички пътници, независимо от категорията на държавата, са длъжни да кандидатстват за CyprusFlightPass (https://cyprusflightpass.gov.cy/) в рамките на 24 часа от заминаването си. В допълнение, за целите на осигуряване на общественото здраве и наблюдение на епидемиологичната картина, ще бъде извършен пробен лабораторен тест върху пътници на избрани полети, които ще пристигнат.

Решено е, че ако постепенното подобряване на епидемиологичната картина на Обединеното кралство продължи, то ще бъде включено в категория Б от 1 август.

Отбелязва се, че горната категоризация на страните влизе в сила на 6 юли.13.07.2020


Начало на страницата
© 2007 - 2020 РЕПУБЛИКА КИПЪР, Министерство на външните работи,
Посолство на Република Кипър в София
Начална страница | Правителствен интернет портал | Откажи | Администратор