English | Ελληνικά
      
РЕПУБЛИКА КИПЪР

Начална страница | Най-често задавани въпроси | Карта на страницата | Интернет връзки | Контакти

Търсене:
Разширено търсене        

Последни новини

ОтпечатванеОтпечатване


English   Ελληνικά
  
Актуализирана епидемиологична оценка на риска за страни, свързани с болестта COVID-19, от 20.07.2020 г.

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF CYPRUS - SOFIA


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Актуализирана епидемиологична оценка на риска за страни, свързани с болестта COVID-19, от 20.07.2020 г.


Епидемиологичната картина на различните страни беше преоценена от Oтдела за наблюдение и контрол на инфекциозните заболявания на медицинските служби и обществените здравни служби по отношение на болестта COVID-19.

Следващата категоризация на страните въз основа на оценка на епидемиологичния риск е изключително динамична и може да бъде променена по всяко време, тъй като пандемията се развива и епидемиологичните данни се променят. За тази цел ще бъдат обявени нови данни и списъкът на държавите ще се актуализира често.

Отбелязва се, че съответната категоризация на държавите се прие, предвид препоръката на Европейския съвет от 30 юни за постепенно и координирано премахване на забраните за пътуване до Европейския съюз.

Категория А - Страни с нисък риск на този етап

• Държави-членки на Европейския съюз: 1) Австрия, 2) Германия, 3) Дания, 4) Гърция, 5) Естония, 6) Ирландия, 7) Латвия, 8) Литва, 9) Малта, 10) Унгария, 11) Полша, 12) Словакия, 13) Словения, 14) Финландия

• Членове на Шенгенското пространство: 1) Швейцария, 2) Исландия, 3) Лихтенщайн, 4) Норвегия

• Трети страни: 1) Япония, 2) Канада, 3) Нова Зеландия, 4) Южна Корея

Отбелязва се, че за пътници, идващи от страни от категория А, не се изисква да представят сертификат за лабораторно изследване COVID-19, нито самоизолация.

Категория В - държави с потенциално нисък риск, но с повече съмнение в сравнение с категория А

• Държави-членки на Европейския съюз: 1) Белгия, 2) България, 3) Франция, 4) Испания, 5) Италия, 6) Хърватия, 7) Холандия, 8) Чешката република

• Малки държави: 1) Андора, 2) Монако, 3) Ватикан, 4) Сан Марино

• Трети страни: 1) Алжир, 2) Австралия, 3) Грузия, 4) Мароко, 5) Руанда, 6) Тайланд, 7) Тунис, 8) Уругвай, 9) Китай

Отбелязва се, че пътниците, идващи от държавите от категория В, са длъжни да са преминали лабораторно изследване през последните 72 часа преди заминаването и да притежават сертификат, който доказва отрицателен PCR тест за вируса.

Пояснява се, че пътниците от държави от категория Б, попадащи в следните категории, могат да направят молекулярно изследване при пристигане в Републиката: а) кипърски граждани и членове на техните семейства (техните чуждестранни съпрузи, непълнолетни деца и техните родители), б) всички законно пребиваващи в Републиката; в) лица, имащи право съгласно Виенската конвенция; Указ (№ 30) от 2020 г. и д) лица, независимо от националността им, в които властите на страната (категория Б), пребиваващи, не предоставят лабораторна услуга за анализ на тези, които желаят да пътуват до Република Кипър, и при съответно съобщение.
Отбелязва се, че разходите за теста са покрити от тях и в допълнение тези лица ще трябва да останат под домашно изолация, докато резултатът не бъде издаден.

На този етап и в съответствие с д), както беше споменато по-горе, бе решено да се разрешава на пътниците от Италия да направят COVID-19 молекулярно изследване при влизане в Република Кипър, в сила от 23 юли. Разходите за прегледа ще се поемат от самия пътник.

Категория С - Страни с повишен риск в сравнение с категории A и B

• Държави-членки на Европейския съюз: 1) Португалия, 2) Швеция, 3) Люксембург, 4) Румъния

• Великобритания

• Трети страни: 1) Сърбия, 2) Черна гора

Според наредба за дезактивация (№ 30) от 2020 г. само някои категории граждани (https://www.pio.gov.cy/coronavirus/diat/50.pdf) могат да влизат в републиката от държави от категория C, които имат възможност да изберат да преминат диагностичен тест за болест COVID-19 при пристигането си в Кипър или да имат със себе си RT-PCR COVID-19 сертификат с отрицателен резултат поне 72 часа преди заминаване. Отбелязва се, че тези индивиди трябва да останат в режим на самоизолация в продължение на 14 дни. Съответните здравни инструкции са достъпни на адрес https://www.pio.gov.cy/coronavirus/info.html.

Подчертава се, че всички пътници, независимо от категорията на страните, са длъжни да кандидатстват за CyprusFlightPass (https://cyprusflightpass.gov.cy/) в рамките на 24 часа преди заминаването на своя полет. В допълнение, за целите на осигуряване на общественото здраве и наблюдение на епидемиологичната картина, на пътници от избрани пристигащи полети ще се извърши молекулярно лабораторен тест COVID-19. В случай на неизпълнение на настоящото заявление, глобата възлиза на 150 евро.

Отбелязва се, че горната категоризация на страните ще бъде валидна от 23 юли.


21.07.2020


Начало на страницата
© 2007 - 2020 РЕПУБЛИКА КИПЪР, Министерство на външните работи,
Посолство на Република Кипър в София
Начална страница | Правителствен интернет портал | Откажи | Администратор