Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ρώμη


Εμπορικό Τμήμα
H Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ρώμη δεν διαθέτει Εμπορικό Τμήμα.

Αρμοδιότητα για εμπορικά θέματα έχει το Εμπορικό Κέντρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Παρίσι, το οποίο ιδρύθηκε το 1992 και υπάγεται στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου. Κύριος ρόλος του είναι η προβολή και προώθηση των κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών τόσο στη Γαλλία όσο και στις Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και χώρες Βορείου Αφρικής.

Μέρος των δραστηριοτήτων του Κέντρου αποτελούν η οργάνωση και η συμμετοχή της Κύπρου σε διάφορα επαγγελματικά σαλόνια και επιχειρηματικά φόρουμ, η έρευνα αγοράς και η προώθηση ξένων επενδύσεων στην Κύπρο. Το Κέντρο αναλαμβάνει επίσης την εκπροσώπηση της Κύπρου σε εκδηλώσεις και ενημερωτικές συναντήσεις οικονομικού ή εμπορικού χαρακτήρα.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.commerce-chypre.fr

Κος Κωνσταντίνος ΤΑΛΙΑΝΟΣ, Εμπορικός Ακόλουθος
Εμπορικό Κέντρο της Κύπρου στο Παρίσι
15, rue de Madrid
75008 Paris


Τηλ.: 01 42 89 60 86
Φαξ : 01 42 89 60 77
Ηλ. ταχ. :
info@commerce-chypre.fr


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση