Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ρώμη


Προξενικό Τμήμα
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ


Via Ludovisi 35
Scala C
00187 Roma


Tel: +39 06 80 88 365-7
Cell: +39 3283177958
Fax: +39 06 80 88 338

E-mail: consolato@ambasciatacipro.itΕΠΙΤΙΜΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

1. Mr. Tommaso Pallavicino
Honorary Consul of the Republic of Cyprus - Genova

Medov S.R.I.
Via Scarsellini, 119
16149 Genova, Italy

Tel.: +39 010 54901
+39 335 7661580 (Mob.)
Fax: +39 010 5490272
E-mail: tommaso.pallavicino@medov.it


Office hours:
09:30 – 13:00
15:00 – 18:00 (Mon. – Fr.)


2. Mr. Giovanni Bella
Honorary Consul of the Republic of Cyprus - Ravenna

Via Augusta Rasponi, 38A
48121, Ravenna
Italy

Tel.: 00390544 213048
Mob.:0039334 3060400
Fax: 00390544 211677
E-mail: cyconsul@gbella.it

Office hours:
09:00 – 17:00 (Mon. – Fr.)


3. Capt. Andrea Falconi
Honorary Consul of the Republic of Cyprus - Venice

Viale Santa Maria Elisabetta 2
30126 Venice Lido
Italy

Tel.: 0039-041-5367418
Fax:0039-041-5267696
Mobile: 0039 337 508084
E-mail: cyprusconsulvenice@gmail.com

Office Hours:
09:00 - 12:00 (Mon - Fri)

4. Mr. Joannis Tziros
Honorary Consul of the Republic of Cyprus - Milano

Via Teodosio 44
20131 Milano

Tel: +39 022667544
+39 3356717266 (Mob)
E-mail: cons.hcy@gmail.com

5. Mr. Sebastiano Provenzano
Honorary Consul of the Republic of Cyprus - Palermo

Palazzo Asmundo
Via Vittorio Emanuele 492
90134 Palermo

Tel: +39 091217461
Fax: 39 091217461
+39 3487250026 (Mob)

E-mail: arch.sebastiano@provenza.no

6. Mr. Michael Hatzakis
Honorary Consul of the Republic of Cyprus - Trieste

Via Giustiniano 9
34133 Trieste

Tel: +39 040 2463738
+39 335210330 (Mob)
E-mail: hatzakis@hellenic.it

7. Mr. Paul Kyprianou
Honorary Consul of the Republic of Cyprus - Napoli

Via G. Melisurgo 15
80133 Napoli

Tel: +39 0815521276
Cell: +39 3757911820
E-mail: consolato.cipro.napoli@gmail.com


ΕΠΙΤΙΜΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ EΛΒΕΤΙΑ

1. Dr. Antonios Frangos
Honorary Consul of the Republic of Cyprus - Geneva

17 Goetz - Monin 1205
Genève - Suisse


Tel: 0041 22 3297840 /0041 22 3297822
Fax: 0041 22 3297958
e-mail
: frangoscabinet@bluewin.ch


Office Hours
:
Monday - Friday
10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00
Προξενικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Εγγραφή Κυπρίων Πολιτών


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση