Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ρώμη


Προξενικές Υπηρεσίες
Α. Γενικά

Β. Γενικές Προξενικες Πληροφορίες


Γ. Αιτουμενα για έκδοση θεώρησης εισόδου για την Κυπριακή ΔημοκρατίαΑ. ΓΕΝΙΚΑ:

1. Μια Κυπριακή Διπλωματική Αποστολή ΜΠΟΡΕΙ:

· Να σας βοηθήσει σε περιπτώσεις θανάτου, σοβαρού δυστυχήματος, ή σοβαρής ασθένειας, ενόσω βρίσκεστε στο εξωτερικό,
· να σας εκδώσει προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο (laissez-passer) αν το διαβατήριό σας λήξει, απωλεσθεί ή κλαπεί,
· να σας εφοδιάσει με κατάλογο τοπικών γιατρών, δικηγόρων και μεταφραστών,
· να σας βοηθήσει να επικοινωνήσετε με κάποιο άτομο στην Κύπρο, το οποίο μπορεί να σας προσφέρει τη βοήθεια που χρειάζεστε,
· σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να καταβάλει χρηματική προκαταβολή που χρειάζεται για τον επαναπατρισμό σας. Η βοήθεια αυτή μπορεί να προσφερθεί αφού εσείς ή οι οικείοι σας / φίλοι σας υπογράψουν σχετικό έντυπο ((Ανάληψη Ευθύνης) συμφωνώντας με την επιστροφή των χρημάτων αυτών προς την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας,
· να παράσχει υπηρεσίες ληξιαρχείου και πιστοποίησης, να επικυρώσει έγγραφα και να διαβιβάσει αιτήσεις και αλλά έγγραφα στις αρμόδιες Κυπριακές Αρχές (π.χ. αιτήσεις διαβατηρίων).


2. Μια Κυπριακή Αποστολή ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ:

· Να παρέμβει σε οποιαδήποτε ιδιωτική υπόθεση (π.χ. θέματα αναφορικά με ταξίδια, τράπεζες, ασφάλειες, κλπ.) και να σας πληρώσει τους λογαριασμούς σας (ξενοδοχείο, ιατρικά έξοδα, πρόστιμα, νομική αρωγή, κλπ.),
· να παρέμβει στο έργο των δικαστηρίων και της αστυνομίας αν έχετε παραβεί τους τοπικούς Νόμους (π.χ. δεν μπορεί να κάνει διευθετήσεις για την απελευθέρωση σας από τη φυλακή ή να παρέμβει στις δικαστικές διαδικασίες),
· να παράσχει νομική συμβουλή για οποιοδήποτε λόγο,
· να εξεύρει διαμονή για σας ή να σας βοηθήσει να βρείτε απασχόληση ή να εξασφαλίσετε άδεια παραμονής,
· να εξασφαλίσει παράταση της θεώρησης, της διαμονής ή της άδειας παραμονής σας,
· να σας εξασφαλίσει προνομιακή μεταχείριση στα νοσοκομεία, κατά τη διάρκεια φυλάκισης / κράτησης ή κατά τη διάρκεια επίσκεψης σας (ως περιηγητή) σε σύγκριση με αυτή που παρέχεται στους υπηκόους της φιλοξενούσας χώρας.


*Ιστοσελιδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Προξενική Προστασία:
http://ec.europa.eu/consularprotection/

B. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας προσφέρει πλήρες φάσμα προξενικών υπηρεσιών στο κοινό, καθώς και προξενική υποστήριξη και αρωγή ειδικά σε Κύπριους πολίτες που βρίσκονται στην Ιταλία, Μάλτα, Ελβετία ή Άγιο Μαρίνο.
Μεταξύ άλλων, προσφέρονται οι πιο κάτω υπηρεσίες (ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός):

Πιστοποίηση γνησιότητας υπογραφής: Ο/Η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να προσέλθει στην Πρεσβεία αυτοπροσώπως και να υπογράψει ενώπιον Προξενικού Λειτουργού. Πρέπει, επίσης, να φέρει μαζί του/της αποδεικτικό της ταυτότητάς του/της (διαβατήριο / δελτίο ταυτότητας /άδεια οδηγού).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Πέραν των πιο πάνω, στην Πρεσβεία μας παρέχονται οι πιο κάτω υπηρεσίες/εξυπηρετήσεις αποκλειστικά σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που διαμένουν στην Ιταλία, Μάλτα, Ελβετία ή Άγιο Μαρίνο.

Έκδοση Διαβατηρίου και Πολιτικής Ταύτοτητος

Μετά την πρόσφατη εισαγωγή των νέων, βιομετρικών διαβατηρίων και πολιτικής ταυτότητος της Δημοκρατίας η υπηρεσία αυτή παρέχεται μόνο σε ορισμένες Αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, με κοντινότερες Πρεσβείες της Κυπριακής Δημοκρατίας να είναι η Πρεσβεία της Αθήνας και η Πρεσβεία του Παρισίου. Επομένως, όσοι Κύπριοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για έκδοση/αντικατάσταση διαβατηρίου/ταυτότητος μπορούν να αποταθούν είτε στις παραπάνω Πρεσβείες, είτε στις κατά τόπους Επαρχιακές Διοικήσεις στην Κύπρο (http://www.moi.gov.cy/moi/da/dadmin.nsf/) για να προβούν στις σχετικές διευθετήσεις.

Έκδοση προσωρινού Ταξιδιωτικού Εγγράφου

Η υπηρεσία παρέχεται σε άτομα που για οποιοδήποτε λόγο δεν διαθέτουν έγκυρο διαβατήριο και χρειάζεται να ταξιδέψουν επειγόντως.

Διαδικασία: Το σχετικό έντυπο αίτησης Μ.32 υποβάλλεται στην Πρεσβεία (μαζί με δήλωση απώλειας / κλοπής στην αστυνομία και δύο φωτογραφίες). Το Ταξιδιωτικό Έγγραφο εκδίδεται από την Πρεσβεία.
Τέλος: 20 ευρώ – καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης.
Χρονικό διάστημα που απαιτείται: Εκδίδεται αυθημερόν.

Εγγραφή ανηλίκου ως πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας (Έκδοση Προξενικού Πιστοποιητικού Γεννήσεως)

Η υπηρεσία παρέχεται σε περιπτώσεις γεννήσεων στην Ιταλία, Μάλτα, Ελβετία ή Άγιο Μαρίνο, όπου ο ένας τουλάχιστον γονέας είναι Κύπριος (απαιτείται η συγκατάθεση και των δύο γονιών).

Διαδικασία: Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπο Μ.121, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Διαβιβάζεται από την Πρεσβεία στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για εγγραφή του παιδιού και για έκδοση Προξενικού Πιστοποιητικού Γεννήσεως. Το τελευταίο διαβιβάζεται στην Πρεσβεία για παράδοση στον/ην αιτούντα/ούσα.
Τέλος: 20 ευρώ – καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης, συν 20 ευρώ για Πιστοποιητικό Γεννήσεως.

Οικονομική αρωγή

Κύπριοι που βρίσκονται στην Ιταλία, Μάλτα, Ελβετία ή Άγιο Μαρίνο μπορούν, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, να αποταθούν στην Πρεσβεία και να λάβουν χρηματικό ποσό σε μετρητά, νοουμένου ότι συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο τους έχει προηγουμένως επισκεφθεί το Λογιστήριο του Υπουργείου Εξωτερικών στη Λευκωσία και καταθέσει το αντίστοιχο ποσό.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες που περιγράφονται πιο πάνω, ή και για άλλες προξενικές υπηρεσίες (αφού ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός), παρακαλώ επικοινωνήστε με την Πρεσβεία. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ευχέρεια, είναι προτιμότερο να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικώς για διευθέτηση συνάντησης, προτού μας επισκεφθείτε. Αυτό μας βοηθά να διασφαλίσουμε ότι θα λάβετε την καλύτερη και γρηγορότερη δυνατή εξυπηρέτηση.

ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠαρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση