Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ρώμη


Προξενικές Υπηρεσίες
Α. Γενικά

Β. Γενικές Προξενικες Πληροφορίες


Γ. Αιτουμενα για έκδοση θεώρησης εισόδου για την Κυπριακή ΔημοκρατίαΑ. ΓΕΝΙΚΑ:

1. Μια Κυπριακή Διπλωματική Αποστολή ΜΠΟΡΕΙ:

· Να σας βοηθήσει σε περιπτώσεις θανάτου, σοβαρού δυστυχήματος, ή σοβαρής ασθένειας, ενόσω βρίσκεστε στο εξωτερικό,
· να σας εκδώσει προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο (laissez-passer) αν το διαβατήριό σας λήξει, απωλεσθεί ή κλαπεί,
· να σας εφοδιάσει με κατάλογο τοπικών γιατρών, δικηγόρων και μεταφραστών,
· να σας βοηθήσει να επικοινωνήσετε με κάποιο άτομο στην Κύπρο, το οποίο μπορεί να σας προσφέρει τη βοήθεια που χρειάζεστε,
· σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να καταβάλει χρηματική προκαταβολή που χρειάζεται για τον επαναπατρισμό σας. Η βοήθεια αυτή μπορεί να προσφερθεί αφού εσείς ή οι οικείοι σας / φίλοι σας υπογράψουν σχετικό έντυπο ((Ανάληψη Ευθύνης) συμφωνώντας με την επιστροφή των χρημάτων αυτών προς την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας,
· να παράσχει υπηρεσίες ληξιαρχείου και πιστοποίησης, να επικυρώσει έγγραφα και να διαβιβάσει αιτήσεις και αλλά έγγραφα στις αρμόδιες Κυπριακές Αρχές (π.χ. αιτήσεις διαβατηρίων).


2. Μια Κυπριακή Αποστολή ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ:

· Να παρέμβει σε οποιαδήποτε ιδιωτική υπόθεση (π.χ. θέματα αναφορικά με ταξίδια, τράπεζες, ασφάλειες, κλπ.) και να σας πληρώσει τους λογαριασμούς σας (ξενοδοχείο, ιατρικά έξοδα, πρόστιμα, νομική αρωγή, κλπ.),
· να παρέμβει στο έργο των δικαστηρίων και της αστυνομίας αν έχετε παραβεί τους τοπικούς Νόμους (π.χ. δεν μπορεί να κάνει διευθετήσεις για την απελευθέρωση σας από τη φυλακή ή να παρέμβει στις δικαστικές διαδικασίες),
· να παράσχει νομική συμβουλή για οποιοδήποτε λόγο,
· να εξεύρει διαμονή για σας ή να σας βοηθήσει να βρείτε απασχόληση ή να εξασφαλίσετε άδεια παραμονής,
· να εξασφαλίσει παράταση της θεώρησης, της διαμονής ή της άδειας παραμονής σας,
· να σας εξασφαλίσει προνομιακή μεταχείριση στα νοσοκομεία, κατά τη διάρκεια φυλάκισης / κράτησης ή κατά τη διάρκεια επίσκεψης σας (ως περιηγητή) σε σύγκριση με αυτή που παρέχεται στους υπηκόους της φιλοξενούσας χώρας.


*Ιστοσελιδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Προξενική Προστασία:
http://ec.europa.eu/consularprotection/

B. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας προσφέρει πλήρες φάσμα προξενικών υπηρεσιών στο κοινό, καθώς και προξενική υποστήριξη και αρωγή ειδικά σε Κύπριους πολίτες που βρίσκονται στην Ιταλία, Μάλτα, Ελβετία ή Άγιο Μαρίνο.
Μεταξύ άλλων, προσφέρονται οι πιο κάτω υπηρεσίες (ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός):

Πιστοποίηση γνησιότητας υπογραφής: Ο/Η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να προσέλθει στην Πρεσβεία αυτοπροσώπως και να υπογράψει ενώπιον Προξενικού Λειτουργού. Πρέπει, επίσης, να φέρει μαζί του/της αποδεικτικό της ταυτότητάς του/της (διαβατήριο / δελτίο ταυτότητας /άδεια οδηγού).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Πέραν των πιο πάνω, στην Πρεσβεία μας παρέχονται οι πιο κάτω υπηρεσίες/εξυπηρετήσεις αποκλειστικά σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που διαμένουν στην Ιταλία, Μάλτα, Ελβετία ή Άγιο Μαρίνο.

Έκδοση Διαβατηρίου και Πολιτικής Ταύτοτητος

Μετά την πρόσφατη εισαγωγή των νέων, βιομετρικών διαβατηρίων και πολιτικής ταυτότητος της Δημοκρατίας η υπηρεσία αυτή παρέχεται μόνο σε ορισμένες Αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, με κοντινότερες Πρεσβείες της Κυπριακής Δημοκρατίας να είναι η Πρεσβεία της Αθήνας και η Πρεσβεία του Παρισίου. Επομένως, όσοι Κύπριοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για έκδοση/αντικατάσταση διαβατηρίου/ταυτότητος μπορούν να αποταθούν είτε στις παραπάνω Πρεσβείες, είτε στις κατά τόπους Επαρχιακές Διοικήσεις στην Κύπρο (http://www.moi.gov.cy/moi/da/dadmin.nsf/) για να προβούν στις σχετικές διευθετήσεις.

Έκδοση προσωρινού Ταξιδιωτικού Εγγράφου

Η υπηρεσία παρέχεται σε άτομα που για οποιοδήποτε λόγο δεν διαθέτουν έγκυρο διαβατήριο και χρειάζεται να ταξιδέψουν επειγόντως.

Διαδικασία: Το σχετικό έντυπο αίτησης Μ.32 υποβάλλεται στην Πρεσβεία (μαζί με δήλωση απώλειας / κλοπής στην αστυνομία και δύο φωτογραφίες). Το Ταξιδιωτικό Έγγραφο εκδίδεται από την Πρεσβεία.
Τέλος: 20 ευρώ – καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης.
Χρονικό διάστημα που απαιτείται: Εκδίδεται αυθημερόν.

Εγγραφή ανηλίκου ως πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας (Έκδοση Προξενικού Πιστοποιητικού Γεννήσεως)

Η υπηρεσία παρέχεται σε περιπτώσεις γεννήσεων στην Ιταλία, Μάλτα, Ελβετία ή Άγιο Μαρίνο, όπου ο ένας τουλάχιστον γονέας είναι Κύπριος (απαιτείται η συγκατάθεση και των δύο γονιών).

Διαδικασία: Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπο Μ.121, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Διαβιβάζεται από την Πρεσβεία στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για εγγραφή του παιδιού και για έκδοση Προξενικού Πιστοποιητικού Γεννήσεως. Το τελευταίο διαβιβάζεται στην Πρεσβεία για παράδοση στον/ην αιτούντα/ούσα.
Τέλος: 20 ευρώ – καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης, συν 20 ευρώ για Πιστοποιητικό Γεννήσεως.

Οικονομική αρωγή

Κύπριοι που βρίσκονται στην Ιταλία, Μάλτα, Ελβετία ή Άγιο Μαρίνο μπορούν, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, να αποταθούν στην Πρεσβεία και να λάβουν χρηματικό ποσό σε μετρητά, νοουμένου ότι συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο τους έχει προηγουμένως επισκεφθεί το Λογιστήριο του Υπουργείου Εξωτερικών στη Λευκωσία και καταθέσει το αντίστοιχο ποσό.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες που περιγράφονται πιο πάνω, ή και για άλλες προξενικές υπηρεσίες (αφού ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός), παρακαλώ επικοινωνήστε με την Πρεσβεία. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ευχέρεια, είναι προτιμότερο να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικώς για διευθέτηση συνάντησης, προτού μας επισκεφθείτε. Αυτό μας βοηθά να διασφαλίσουμε ότι θα λάβετε την καλύτερη και γρηγορότερη δυνατή εξυπηρέτηση.

Γ. ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ø
Παρακαλώ σημειώσατε ότι όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως και ότι η Πρεσβεία χρειάζεται από 7 μέχρι και 15 μέρες για να προχωρήσει στην εξέταση τους.
Ø
Πληροφορίες για ξένους επισκέπτες – Κανονισμοί εισόδου στην Κύπρο


1. ΔιαβατήριοΝα μην λήγει σε περίοδο λιγότερη των 6 μηνών
2. Αίτηση θεώρησης εισόδου Μια αίτηση κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογραμμένη
3. Αντίγραφο κάρτας προσωρινής ή μόνιμης διαμονής (στην περίπτωση που αυτό ισχύει)Να μην λήγει σε περίοδο λιγότερη των 3 μηνών
4. Κράτηση ΠτήσηςΑντίγραφο κράτησης πτήσης όπου θα παρουσιάζεται ΚΑΙ το ταξίδι επιστροφής στη χώρα διαμονής (προσχέδιο ταξιδίου). ΜΗΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ. Η Πρεσβεία δεν θεωρείται υπεύθυνη και δεν θα αποζημιώσει κανένα σε περίπτωση μη χορήγησης θεώρησης.
5. Κράτηση ξενοδοχείου (ισχύει στην περίπτωση που ο αιτούμενος άδειας εισόδου θα διαμείνει σε ξενοδοχείο) · Αντίγραφο κράτησης ξενοδοχείου
· Γραπτή επιβεβαίωση ξενοδοχείου για την κράτηση
6. Ανάληψη ευθύνης φιλοξενίας (ισχύει στην περίπτωση που ο αιτούμενος άδειας εισόδου ΔΕΝ θα διαμείνει σε ξενοδοχείο)*Σχετικό έντυπο προμηθεύεται από Πρεσβεία και πρέπει να συμπληρωθεί από το άτομο το οποίο αναλαμβάνει τη φιλοξενία
7. Τραπεζική εγγύηση (ισχύει για υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν είναι προσωρινοί ή μόνιμοι κάτοικοι χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαθέτουν θεώρηση εισόδου τύπου Σένκεν)

     ** (ισχύει στην περίπτωση που ο αιτούμενος άδειας εισόδου
     ΔΕΝ θα διαμείνει σε ξενοδοχείο)
Σε περίπτωση που ο αιτούμενος άδειας εισόδου δεν θα μείνει σε ξενοδοχείο τότε ο υπεύθυνος για τη φιλοξενία του θα πρέπει να προχωρήσει στην πληρωμή της ανάλογης τραπεζικής εγγύησης σε Κυπριακή Τράπεζα και η οποία πρέπει να πιστοποιηθεί από το Migration – για κατοίκους Λευκωσίας 22403911 (λεωφόρος Βυζαντίου) και για κατοίκους υπόλοιπης Κύπρου από το Λειτουργό Μετανάστευσης 22804400. Η εγγύηση επιστρέφεται με την αναχώρηση του φιλοξενούμενου από την Κύπρο.
8. Πρόσκληση σε εκδήλωση και επιστολή επιβεβαίωσης συμμετοχής από διοργανώτρια αρχή (στην περίπτωση αυτή ΔΕΝ ισχύουν τα σημεία 5 και 6). Εφόσον ο αιτούμενος άδειας εισόδου θα παρευρεθεί σε συγκεκριμένο γεγονός ή εκδήλωση, πρέπει να προμηθεύσει την Πρεσβεία με την σχετική πρόσκληση συνοδευόμενη με επιστολή της διοργανώτριας αρχής η οποία να επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του.
9. ΦωτογραφίαΜια έγχρωμη, πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου
10. Οικονομική Κατάσταση ( τα έγγραφα τα οποία υποβάλλονται πρέπει να αποδεικνύουν την οικονομική φερεγγυότητα του αιτούμενου θεώρησης)· Πρόσφατο αντίγραφο τραπεζικής δήλωσης (bank statement) στο οποίο να αναφέρονται τα υπόλοιπα των τριών τελευταίων μηνών ή
· τραπεζική επιστολή όπου θα δηλώνεται η τραπεζική φερεγγυότητα του αιτούμενου (να γίνεται αναφορά σε διαθέσιμο κεφάλαιο)
ή
· Επιστολή εργοδότη με την οποία να δηλώνεται το μηνιαίο εισόδημα και αρχαιότητα του αιτούμενου συνοδευόμενη με τις αποδείξεις πληρωμής των 3 τελευταίων μηνών όπου θα διαφαίνεται και η καταβολή κοινωνικών ασφαλίσεων.
11. Ιατρική ασφάλιση ταξιδίου (ισχύει για υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν είναι προσωρινοί ή μόνιμοι κάτοικοι χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαθέτουν θεώρηση εισόδου τύπου Σένκεν) Αντίγραφο ασφαλιστήριου εγγράφου με το λιγότερο
€30 000 κάλυψη (σε περίπτωση που ο αιτούμενος δεν διαθέτει ασφάλεια τότε δεν θα εκδίδεται άδεια εισόδου)
12. Ιατρικές Εξετάσεις (ισχύει για υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν είναι προσωρινοί ή μόνιμοι κάτοικοι χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαθέτουν θεώρηση εισόδου τύπου Σένκεν) Εργαστηριακές εξετάσεις για Ηπατίτιδα Β και C από εγκεκριμένο εργαστήριο ή ανεγνωρισμένη αρχή
13. Τέλος έκδοσης θεώρησης Είδατε κατάλογο τελών για τις διάφορες κατηγορίες θεωρήσεων εισόδου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ø Όλα τα έντυπα βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας. Επίσης μπορείτε να τα προμηθευθείτε απ’ ευθείας από τα Επίτιμα Προξενεία της Κύπρου στις χώρες διαπίστευσης και στα Γραφεία της Πρεσβείας στη Μαδρίτη.
Ø Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν προσωπικά. Στην περίπτωση που ο αιτητής μένει περισσότερα από 300 χιλιόμετρα μακριά από την Πρεσβεία, οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier), και η Πρεσβεία θα τις επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο (τα έξοδα βαραίνουν τον αιτητή).
Ø Για όσους προτίθενται να εργαστούν στην Κύπρο, η έκδοση άδειας εργασίας από το Αρχείο Πληθυσμού και Μετανάστευσης είναι απαραίτητη και δεν χρειάζεται θεώρηση για να ταξιδεύσουν στην Κύπρο.
Ø
Περιορισμοί εισόδου και διέλευσης:

     Οι κανονισμοί εισόδου έχουν εφαρμογή μόνον στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

     Διαβατήριο: Αναγκαίο, εκτός από κατόχους:

· Ταξιδιωτικών εγγράφων (Laissez-Passer) που εκδίδονται από τα Ηνωμένα Έθνη.
· Εγγράφων που εκδίδονται σε απάτριδα άτομα και σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες.
· Πέρα από τα πιο πάνω, οι πολίτες της χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και οι πολίτες της Ελβετίας, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας μπορούν να εισέρχονται στην Κύπρο με το εθνικό δελτίο ταυτότητάς τους, υπό τον όρο ότι υπάρχει φωτογραφία.
     Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας αρνείται την είσοδο σε:
· Κατόχους «διαβατηρίων» που εκδίδονται παράνομα από την αποσχιστική οντότητα , την ούτω καλούμενη «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» (TRNC).
·
Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η μόνη αναγνωρισμένη Κυβέρνηση στο νησί – μέλος της ΕΕ από 1.5.2004 και μέλος του ΟΗΕ και άλλων Διεθνών Οργανισμών. Ως αποτέλεσμα της Τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας και κατοχής, η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ούτω καλούμενη «ΤΔΒΚ» έχει καταδικαστεί και κηρυχθεί παράνομη και άκυρη από ολόκληρη την Διεθνή Κοινότητα δια των Ψηφισμάτων 541/83 και 550/84 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Με μόνη εξαίρεση την Τουρκία, κανένα κράτος στον κόσμο ή Διεθνής Οργανισμός αναγνωρίζει την αποσχιστική οντότητα.
·
Προς το παρόν, οι ξένοι περιηγητές που επισκέπτονται τις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές μπορούν να περάσουν στις κατεχόμενες περιοχές.
·
Η παραμονή σε Ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας ξενοδοχεία στις κατεχόμενες περιοχές, τα οποία αποτελούν αντικείμενο παράνομης εκμετάλλευσης, σας θέτει σε μεγάλο κίνδυνο λήψης πιθανών νομικών μέτρων εκ μέρους των ιδιοκτητών.
·
Οι ταξιδιώτες που εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω των παράνομων / κλειστών αεροδρομίων και λιμανιών (δηλ. όλων των αεροδρομίων και λιμανιών στις κατεχόμενες περιοχές, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ακόμη τις συνέπειες των νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επομένως, προτρέπεστε να ταξιδεύετε μέσω των αναγνωρισμένων σημείων εισόδου, προκειμένου να αποφύγετε πιθανά προβλήματα (υπό τον όρο ότι σας έχει εκδοθεί θεώρηση εισόδου). Τα νόμιμα σημεία εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και τα λιμάνια Λάρνακας, Λεμεσού, Λατσί και Πάφου, τα οποία βρίσκονται στις περιοχές κάτω από τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε είσοδος στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω οποιουδήποτε άλλου λιμανιού ή αεροδρομίου στο έδαφος της Κύπρου, στο οποίο η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο (Τουρκοκρατούμενες περιοχές) είναι παράνομη.
     Κατηγορίες Θεωρήσεων Εισόδου

   1. Θεωρήσεις εισόδου για σύντομη διαμονή


   2. θεώρηση πολλαπλών εισόδων:

   Η θεώρηση αυτή επιτρέπει στους αλλοδαπούς, οι οποίοι επιζητούν την είσοδο στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, για λόγους άλλους από μετανάστευση, να πραγματοποιήσουν συνεχή επίσκεψη ή αρκετές επισκέψεις, η διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες σε οποιοδήποτε διάστημα μισού έτους από την ημερομηνία πρώτης εισόδου. Κατά κανόνα, αυτή η θεώρηση μπορεί να εκδοθεί για μια ή περισσότερες εισόδους.

   Στη περίπτωση αλλοδαπών οι οποίοι χρειάζεται να ταξιδεύουν συχνά στην Κύπρο, π.χ. για επαγγελματικούς λόγους, μπορούν να εκδοθούν θεωρήσεις για πολλές επισκέψεις, νοουμένου ότι η συνολική διάρκεια αυτών των επισκέψεων δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες σε οποιοδήποτε διάστημα μισού έτους. Αυτή η θεώρηση πολλαπλής εισόδου μπορεί να ισχύει για ένα έτος και σε εξαιρετικές περιπτώσεις πέραν του ενός έτους αλλά όχι πέραν των πέντε ετών για ορισμένες κατηγορίες ατόμων.

   3. Θεώρηση Διέλευσης στα Αεροδρόμια

   Η θεώρηση αυτή επιτρέπει σε αλλοδαπούς, οι οποίοι υποχρεούνται να κατέχουν τέτοια θεώρηση, να περνούν μέσα από την περιοχή διεθνούς διέλευσης των Κυπριακών αεροδρομίων χωρίς στην πράξη να εισέρχονται στο εθνικό έδαφος της Κύπρου κατά τη διάρκεια σταθμού ή μετεπιβίβασης μεταξύ δύο σταδίων της ίδιας διεθνούς πτήσης. Η υποχρέωση να διαθέτει κάποιος τη θεώρηση αυτή αποτελεί εξαίρεση του γενικού κανόνα διέλευσης μέσω της Κύπρου χωρίς θεώρηση.

   Υπήκοοι των χωρών που φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα και άτομα τα οποία δεν είναι κατ’ ανάγκην υπήκοοι των χωρών αυτών αλλά διαθέτουν ταξιδιωτικά έγγραφα που εκδόθηκαν από τις αρχές τους, πρέπει να κατέχουν θεώρηση εισόδου αυτού του τύπου.

   Κατάλογος Τρίτων Χωρών, των οποίων οι υπήκοοι υπόκεινται σε υποχρέωση κατοχής Θεώρησης Διέλευσης στα Αεροδρόμια όταν οι κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από αυτές τις Τρίτες Χώρες επίσης υπόκεινται στην υποχρέωση αυτής της θεώρησης εισόδου (σημ. τα μέλη πληρώματος αεροσκαφών οι οποίοι είναι υπήκοοι Συμβαλλόμενου Μέρους της Σύμβασης του Σικάγου, εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή).


1. ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

2. ΜΠΑΓΚΛΑΤΕΣ

3. ΚΟΓΚΟ (Λαϊκή Δημοκρατία )

4. ΕΡΥΘΡΑΙΑ

5. ΑΙΘΙΟΠΙΑ

6. ΓΚΑΝΑ

7. ΙΡΑΝ (σημ. Κάτοχοι διπλωματικών και Υπηρεσιακών διαβατηρίων εξαιρούνται από την υποχρέωση να κατέχουν τέτοια θεώρηση)

8. ΙΡΑΚ

9. ΝΙΓΗΡΙΑ

10. ΠΑΚΙΣΤΑΝ

11. ΣΟΜΑΛΙΑ

12. ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

13. ΤΟΥΡΚΙΑ

4. Θεωρήσεις Διέλευσης

Η θεώρηση αυτή επιτρέπει σε αλλοδαπούς οι οποίοι ταξιδεύουν από μια Τρίτη Χώρα σε άλλη Τρίτη Χώρα, να διέρχονται από το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η θεώρηση αυτή μπορεί να εκδοθεί για μία ή κατ’ εξαίρεση, αρκετές διελεύσεις υπό τον όρο ότι η διάρκεια σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τις πέντε μέρες, είναι εγγυημένη η είσοδος του αλλοδαπού στο έδαφος της Τρίτης Χώρας προορισμού και ότι η πορεία που ακολουθείται απαιτεί συνήθως τη διέλευση μέσω της Κύπρου.

5. Ομαδικές θεωρήσεις εισόδου

Αύτη είναι θεώρηση εισόδου για διέλευση ή θεώρηση εισόδου που περιορίζεται για μέγιστο διάστημα τριάντα ημερών, η οποία μπορεί να επισυναφθεί σε ομαδικό διαβατήριο – εκτός όπου η εθνική νομοθεσία προβλέπει διαφορετικά –το οποίο εκδίδεται σε ομάδα ατόμων που σχηματίστηκε πριν από την απόφαση για το ταξίδι, υπό τον όρο ότι τα μέλη της ομάδας εισέρχονται στην επικράτεια, παραμένουν εκεί και αναχωρούν σαν σύνολο.

Οι ομαδικές θεωρήσεις μπορούν να εκδοθούν σε ομάδες από 5 μέχρι και 50 άτομα. Το άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ομάδα πρέπει να κατέχει ατομικό διαβατήριο και όπου είναι αναγκαίο, ατομική θεώρηση.

6. Θεωρήσεις εισόδου μακράς διάρκειας.

Θεωρήσεις για επισκέψεις μέχρι τρεις μήνες για τις εξής κατηγορίες;

α. Απασχόληση

β. Σπουδές

γ. Επαγγελματικούς λόγους

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Κατάλογος Τρίτων Χωρών των οποίων οι πολίτες χρειάζεται να κατέχουν θεώρηση εισόδου για είσοδο στην Κυπριακή Δημοκρατία

Ι. ΚΡΑΤΗ

1. NORTHERN MARIANNAS (ISLANDS)
2. ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ
3. ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ
4. ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ
5. ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΝΕΒΙΣ
6. ΑΓΚΟΛΑ
7. ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ
8. ΑΙΓΥΠΤΟΣ
9. ΑΙΘΙΟΠΙΑ
10. ΑΪΤΗ
11. ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟΣ
12. ΑΛΒΑΝΙΑ
13. ΑΛΓΕΡΙΑ
14. ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ
15. ΑΡΜΕΝΙΑ
16. ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
17. ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ
18. ΒΙΕΤΝΑΜ
19. ΒΟΛΙΒΙΑ
20. ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΟΡΕΑ
21. ΒΟΣΝΙΑ & ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
22. ΓΕΩΡΓΙΑ
23. ΓΚΑΜΠΙΑ
24. ΓΚΑΜΠΟΝ
25. ΓΚΑΝΑ
26. ΓΟΥΙΑΝΑ
27. ΓΟΥΙΝΕΑ
28. ΓΟΥΙΝΕΑ ΜΠΙΣΑΟΥ
29. ΓΡΕΝΑΔΑ
30. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
31. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΓΚΟ
32. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ
33. ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
34. ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ
35. ΕΡΥΘΡΕΑ
36. ΖΑΜΒΙΑ
37. ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
38. ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
39. ΘΑΪΛΑΝΔΗ
40. ΙΑΜΑΪΚΗ
41. ΙΝΔΙΑ
42. ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
43. ΙΟΡΔΑΝΙΑ
44. ΙΡΑΚ
45. ΙΡΑΝ
46. ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ
47. ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
48. ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
49. ΚΑΜΕΡΟΥΝ
50. ΚΑΜΠΟΤΙΑ
51. ΚΑΤΑΡ
52. ΚΕΝΥΑ
53. ΚΙΝΑ
54. ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ
55. ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ
56. ΚΟΓΚΟ
57. ΚΟΛΟΜΒΙΑ
58. ΚΟΜΟΡΕΣ
59. ΚΟΥΒΑ
60. ΚΟΥΒΕΙΤ
61. ΛΑΟΣ
62. ΛΕΣΟΘΟ
63. ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
64. ΛΙΒΑΝΟΣ
65. ΛΙΒΕΡΙΑ
66. ΛΙΒΥΗ
67. ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ
68. ΜΑΛΑΟΥΙ
69. ΜΑΛΔΙΒΕΣ
70. ΜΑΛΙ
71. ΜΑΡΟΚΟ
72. ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ
73. ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ
74. ΜΟΓΓΟΛΙΑ
75. ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ
76. ΜΟΛΔΑΒΙΑ
77.ΜΟΝΤΕΝΕΓΡΟ*
78. ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ
79. ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ
80. ΜΠΑΧΑΜΕΣ
81. ΜΠΑΧΡΕΙΝ
82. ΜΠΕΛΙΖ
83. ΜΠΕΝΙΝ
84. ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ
85. ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ
86. ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ
87. ΜΠΟΥΤΑΝ
88. ΜΥΑΝΜΑΡ
89. ΝΑΜΙΜΠΙΑ
90. ΝΑΟΥΡΟΥ
91. ΝΕΠΑΛ
92. ΝΗΣΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ
93. ΝΗΣΟΙ ΜΑΡΣΑΛ
94. ΝΙΓΗΡΑ
95. ΝΙΓΗΡΙΑ
96. ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ
97. ΟΜΑΝ
98. ΟΥΓΑΝΔΑ
99.ΟΥΖΠΕΚΙΣΤΑΝ
100.ΟΥΚΡΑΝΙΑ
101.ΠΑΚΙΣΤΑΝ
102.ΠΑΛΑΟΥ
103.ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ
104.ΠΕΡΟΥ
105.ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ
106.ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ*
107.ΡΟΥΑΝΤΑ
108.ΡΩΣΙΑ
109.ΣΑΜΟΑ
110.ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
111.ΣΕΝΕΓΑΛΗ
112.ΣΕΡΒΙΑ*
113.ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ
114.ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ
115.ΣΟΜΑΛΙΑ
116.ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ
117.ΣΟΥΔΑΝ
118.ΣΟΥΡΙΝΑΜ
119.ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
120.ΣΥΡΙΑ
121.ΤANZANIA
122.ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ
123.ΤΖΙΠΟΥΤΙ
124.ΤΙΜΟΡ ΛΕΣΤΕ
125.ΤΟΓΚΑ
126.ΤΟΓΚΟ
127.ΤΟΥΒΑΛΟΥ
128.ΤΟΥΡΚΙΑ
129.ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ
130.ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ
131.ΤΣΑΝΤ
132.ΤΥΝΗΣΙΑ
133.ΥΕΜΕΝΗ
134.ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
135.ΦΙΤΖΙ

* οι κατέχοντες βιομετρικά διαβατήρια εισέρχονται χωρίς θεωρήσεις εισόδου

ΙΙ. Εδαφικές Οντότητες και Αρχές

136. ΤΑΪΒΑΝ

137. ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: Κατάλογος Τρίτων Χωρών των οποίων οι υπήκοοι δεν χρειάζεται να κατέχουν θεώρηση εισόδου για παραμονή μέχρι 90 μέρες, νοουμένου ότι είναι καλόπιστοι επισκέπτες.     Ι. ΚΡΑΤΗ
1. ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
2. ΑΝΔΟΡΡΑ
3. ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
4. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
5. ΑΥΣΤΡΙΑ
6. ΒΑΤΙΚΑΝΟ
7. ΒΕΛΓΙΟ
8. ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
9. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
10. ΒΡΑΖΙΛΙΑ
11. ΓΑΛΛΙΑ
12. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
13. ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ
14. ΔΑΝΙΑ
15. ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ
16. ΕΛΒΕΤΙΑ
17. ΕΛΛΑΔΑ
18. ΕΣΘΟΝΙΑ
19. ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
20. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
21. ΙΑΠΩΝΙΑ
22. ΙΡΛΑΝΔΙΑ
23. ΙΣΛΑΝΔΙΑ
24. ΙΣΠΑΝΙΑ
25. ΙΣΡΑΗΛ
26. ΙΤΑΛΙΑ
27. ΚΑΝΑΔΑ
28. ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
29. ΚΡΟΑΤΙΑ
30. ΛΕΤΟΝΙΑ
31. ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
32. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ
33. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
34. ΜΑΛΑΙΣΙΑ
35. ΜΑΛΤΑ
36. ΜΕΞΙΚΟ
37. ΜΟΝΑΚΟ
38. ΜΠΡΟΥΝΕΙ ΝΤΑΡΟΥΣΑΛΑΜ
39. ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
40. ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ
41. ΝΟΡΒΗΓΙΑ
42. ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ
43. ΟΛΛΑΝΔΙΑ
44. ΟΝΔΟΥΡΕΣ
45. ΟΥΓΓΑΡΙΑ
46. ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
47. ΠΑΝΑΜΑΣ
48. ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
49. ΠΟΛΩΝΙΑ
50. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
51. ΡΟΥΜΑΝΙΑ
52. ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
53. ΣΛΟΒΑΚΙΑ
54. ΣΛΟΒΕΝΙΑ
55. ΣΟΥΗΔΙΑ
56. ΤΣΕΧΙΑ
57. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
58. ΧΙΛΗ

ΙΙ. Ειδικές Διοικητικές Περιοχές της Λαικής Δημοκρατίας της Κίνας

59. Χόνγκ Κογκ S.A.R

60. Μακάο S.A.R

ΙΙΙ. Πρόσθετες κατηγορίες ατόμων τα οποία ΔΕΝ χρειάζονται θεώρηση εισόδου

1. Κάτοχοι Διπλωματικών και Υπηρεσιακών διαβατηρίων της Αρμενίας, Κίνας, Κολομβίας. Ιράν, Μολδαβίας, Ρωσικής Ομοσπονδίας, Ουκρανίας και των Σεϋχελλών.
2. Κάτοχοι Διπλωματικών, Υπηρεσιακών και Επίσημων διαβατηρίων της Κούβας.
3. Κάτοχοι Διπλωματικών, Υπηρεσιακών και Ειδικών διαβατηρίων της Αιγύπτου.
4. Όλα τα πληρώματα πλοίων και αεροσκαφών.
5. Το πλήρωμα και οι συνοδοί σε πτήσεις επείγουσας ανάγκης ή πτήσεις διάσωσης και άλλοι βοηθοί σε περίπτωση καταστροφής ή ατυχήματος.
6. Τα πληρώματα πλοίων που ταξιδεύουν σε διεθνή ύδατα.
7. Οι κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων που εκδίδονται από τα Ηνωμένα Έθνη.
8. Μαθητές υπήκοοι Τρίτων χωρών που κατονομάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι οι οποίοι κατοικούν σε Τρίτη χώρα που κατονομάζεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ και ταξιδεύουν στα πλαίσια σχολικής εκδρομής ως μέλη ομάδας μαθητών, συνοδευόμενοι από δάσκαλο του εν λόγω σχολείου.
9. Όλα τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άδεια εργασίας που εκδόθηκε από το Αρχείο Πληθυσμού και τον Λειτουργό Μετανάστευσης.
10. Όλα τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν προσωρινή ή μόνιμη άδεια παραμονής που εκδόθηκε από το Αρχείο Πληθυσμού και τον Λειτουργό Μετανάστευσης.
11. Όλα τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άδεια ως φοιτητές.


Πού εκδίδονται οι Θεωρήσεις Εισόδου
:
Οι θεωρήσεις εισόδου εκδίδονται από όλες τις
Διπλωματικές Αποστολές (Πρεσβείες και Γενικά Προξενεία) της Κυπριακής Δημοκρατίας και από όλα τα Επίτιμα Προξενεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό στις αντίστοιχες τους χώρες. Επιπρόσθετα, θεωρήσεις εισόδου μπορούν επίσης να εκδοθούν από τη Βρετανική Υπάτη Αρμοστεία στις εξής χώρες:

       1. Δημοκρατία της Αργεντινής

       2. Μπαχρέιν

       3. Χονγκ Κονγκ

       4. Ιαπωνία

       5. Ιορδανία

       6. Καζακστάν

       7. Κουβέιτ

       8. Ομάν

       9. Ελβετία

       10. Σουδάν

       11. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Άμπου Ντάμπι, Ντουμπάι)

       12. Ουζμπεκιστάν

       Τέλη Θεωρήσεων Εισόδου

       Χορήγηση θεώρησης (σε διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο).


Είδος ΘεώρησηςΤέλη Θεώρησης
Θεώρηση Διέλευσης στα Αεροδρόμια (Κατηγορία Α)€10,25
Θεωρήσεις Διέλευσης (Κατηγορία Β)€10,25
Θεωρήσεις εισόδου για σύντομη διαμονή (1-90 μέρες) (Κατηγορία Γ)€10,25
Πολλαπλές θεωρήσεις εισόδου ισχύος 1-5 χρόνια (Κατηγορία Γ)€34,17
Θεώρηση εισόδου με περιορισμένη εδαφική ισχύ (Κατηγορίες Β και Γ)€10,25
Θεώρηση εισόδου που εκδίδεται στα σύνορα (Κατηγορίες Β και Γ)€10,25

Αίτηση για Θεώρηση Εισόδου και Απαιτούμενα Έγγραφα


1. Οι
αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται αυτοπροσώπως. Όμως, για άτομα που διαμένουν σε απόσταση πέραν των 200 μιλίων (300χλμ) από το Προξενείο, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται με καταχωρημένη παράδοση, εσωκλείοντας συστημένο φάκελο ειδικής παράδοσης με διεύθυνση επιστροφής για την ασφαλή επιστροφή του διαβατηρίου και των εγγράφων.
2. Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης υπογεγραμμένο από τον αιτητή (ή τον νόμιμο κηδεμόνα στην περίπτωση ανηλίκου) με δύο συνημμένες φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου.
3. Το εθνικό διαβατήριο με ισχύ τουλάχιστο τριών μηνών πέραν από την ισχύ της αιτούμενης θεώρησης. Οι επισκέπτες οι οποίοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν θεώρηση, συμβουλεύονται να έχουν στην κατοχή τους διαβατήριο με ισχύ τουλάχιστο έξι μηνών πέραν της προτιθέμενης περιόδου παραμονής.
4. Η θεώρηση για την χώρα προέλευσης πρέπει να ισχύει τουλάχιστο τρεις μήνες πέραν της ισχύος της προτεινόμενης περιόδου παραμονής.
5. Προκαταρτική κράτηση ή Δρομολόγιο ταξιδιωτικών διευθετήσεων (ταξίδι μετ’ επιστροφής με καθορισμένες ημερομηνίες) είναι απαραίτητα. Τα εισιτήρια δεν πρέπει να αγοράζονται προτού εκδοθεί η θεώρηση.
6. Κράτηση ξενοδοχείου εκ των προτέρων η οποία να αποστέλλεται με φαξ από τον Διευθυντή του Ξενοδοχείου.
7. Αν η επίσκεψη γίνεται για επαγγελματικούς σκοπούς, πρέπει να παρουσιαστεί επίσημη επιστολή πρόσκλησης από Κυπριακή εταιρεία.
8. Αν η επίσκεψη γίνεται σε φίλους ή συγγενείς, να παρουσιάζεται επιστολή πρόσκλησης από αυτούς με πλήρη διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και επάγγελμα στην Κύπρο (με πιστοποιημένο έντυπο
Ανάληψης Ευθύνης δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένο από το άτομο που φιλοξενεί).
9. Αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι υπάρχουν επαρκείς πόροι για την κάλυψη των εξόδων της προτιθέμενης παραμονής στην Κύπρο, π.χ. τραπεζικές καταστάσεις, ή ταξιδιωτικές επιταγές (πιστωτικές κάρτες μπορούν να γίνουν δεκτές ως συμπληρωματικές των τραπεζικών καταστάσεων και μόνο με πρόσφατη κατάσταση η οποία να επιβεβαιώνει το πιστωτικό όριο. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα μετρητά δεν θεωρούνται ως αποδεκτή απόδειξη.).
10. Πρόσφατη (λιγότερο του μηνός) επίσημη επιστολής από τον εργοδότη, απευθυνόμενη στο Κυπριακό Προξενείο με αποδείξεις σχετικά με τον εβδομαδιαίο ή μηνιαίο μισθό. Αν είναι αυτοεργοδοτούμενος, επιστολή από το δικηγόρο, το λογιστή ή τον τραπεζίτη του αιτητή. Αν είναι φοιτητής στη χώρα που βρίσκεται το Προξενείο, πρωτότυπη επιστολή από την σχολή ή το Πανεπιστήμιο, απευθυνόμενη στο Κυπριακό Προξενείο, που να επιβεβαιώνει το καθεστώς /παρουσία και τη διάρκεια του κύκλου σπουδών.
11. Το Προξενείο μπορεί επίσης να ζητήσει αντίγραφο Τραπεζικής Εγγυητικής Επιστολής για τη διάρκεια της παραμονής του επισκέπτη στην Κύπρο, από το άτομο που θα τον φιλοξενήσει, προς κάλυψη των πιθανών εξόδων επαναπατρισμού.


Τραπεζική Εγγύηση (ισχύει για υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν είναι προσωρινοί ή μόνιμοι κάτοικοι χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαθέτουν θεώρηση εισόδου τύπου Σένκεν):

· € 855 εφόσον ο φιλοξενούμενος κατάγεται από Σρι Λάνκα, Φιλιππίνες, Κίνα, άλλες Ασιατικές χώρες και χώρες της Λατινικής Αμερικής.
· € 513 εφόσον ο φιλοξενούμενος κατάγεται από την Ομοσπονδία Ανεξαρτήτων Κρατών - Commonwealth of Independent States – CIS (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιστάν, Μόλδοβα, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν) και από τις υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
· € 342 εφόσον ο φιλοξενούμενος κατάγεται από Συρία, Λίβανο, Ιορδανία, Αίγυπτο και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μη συμμόρφωση με του κανονισμούς εισδοχής έχει ως αποτέλεσμα την απέλαση του επισκέπτη από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση