ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προσωπικό

Διπλωματικό Προσωπικό
Βάκης Ζήσιμος - Αν. Αρχηγός Αποστολής


Κυριακή Δημητρίου - ΠρόξενοςΛαβίνια Φουκουρά - ΥποπρόξενοςΔημήτρης Δημητρίου - Ακόλουθος Τουρισμού, Εκπρόσωπος Υφυπουργείου Τουρισμού Ρωσίας
Ανδρέας Χριστοδούλου - Εμπορικός Σύμβουλος

_______________________________________________
© 2014 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εξωτερικών
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μόσχα